observador

1
Irudiak behatzailearen posiziotik marrazten dira
Irudiak behatzailearen posiziotik marrazten dira
behatzaile > observador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Proiekzio-kuboaren sei aurpegiak kontuan hartu eta behatzaileak piezari begiratzeko posizio desberdinak hartzen dituela imajinatu beharrean, emaitza bera lortuko da baldin eta plano bakarra kontuan hartzen bada (marrazteko erabiltzen den paperezko orria litzateke plano hori) eta pieza 90° birarazten bada zenbait aldiz, behatzailea posizio berean dagoen bitartean, paperezko orriari goitik begiratzen diola. En lugar de considerar las seis caras del cubo de proyección e imaginar que el observador adopta distintas posiciones para mirar la pieza se llegará al mismo resultado si se considera un sólo plano (la lámina de papel sobre la que se dibuja) y se imprime a la pieza giros de 90° mientras el observador se mantiene en la misma posición mirando la hoja de papel desde arriba.

Materiala: Krokizazioa

Altxaeraren posiziotik abiatuta, gainerako bistak lortzen dira behatzaileak hasierako posizioa aldatu beharrik gabe. Partiendo de la posición de la que resulta el alzado se obtiene el resto de las vistas sin necesidad de que el observador cambie su posición inicial.

Materiala: Krokizazioa

Ohar orientagarri gisa, esan daiteke pieza konkaboetan, adibide honetan bezala, komeni dela behatzaileak proiekzioetan pieza horien bereizgarria den konkabotasuna ikustea. Como norma orientativa, puede decirse que en piezas cóncavas, como la del ejemplo que nos ocupa, debe procurarse que el observador vea, en las distintas proyecciones la concavidad que las caracteriza.

Materiala: Krokizazioa

Bata zein bestea erabiltzen dira behatzailearentzat ezkutuan geratzen diren ertz eta ingeradak irudikatzeko hori gertatzen den bistan edo bistetan (23. irudia . Una u otra se utilizan indistintamente para representar aristas y contornos ocultos para el observador en la vista o vistas en las que esto ocurra(Fig. 23).

Materiala: Krokizazioa