larako Bilatu larako testuinguru gehiagotan

1
larako > clavija (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta kolaz,, iltzez, torlojuz eta larakoz indartzen dugu. Se refuerza con cola, clavos, tornillos, y clavijas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza angeluan elkartzea, larako biribilez (ikusi 342. irudia). Unión de dos piezas en ángulo, con clavijas redondas (fig. 342).

Materiala: Egurraren teknologia

Giltzatzeko erabili behar baditugu, pixka bat koniko torneatu behar ditugu larakoak. Eta pixka bat makurtuta sartu, erresistentzia handiagoa izan dezaten piezak banantzearen aurka. Las clavijas han de ir torneadas con ligera conicidad, si han de servir para trabazón; y se introducen algo inclinadas, para ofrecer mayor resistencia a la separación de las piezas.

Materiala: Egurraren teknologia

Iltzez, kolaz, larakoz eta burdinazko xaflaz indartzen dugu. Se refuerza con clavos, cola, clavijas y chapas de hierro.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera kolatu eta, falkak erabiliz, zirien ahokadura finkatu behar dugu. Eskailera are seguruagoa izan dadin, multzoa indartu ere egiten dugu, larakoak iltzatuz langara batean bai eta hurrengoan ez (ikusi 949. irudia). Se encola la escalera y se asegura con cuñas el encaje de las espigas; y, para mayor seguridad, se refuerza el conjunto con clavijas en travesanos alternos (fig. 949).

Materiala: Egurraren teknologia

Ezkutuko larakoek indartzen dute elkarketa hau. Esta unión va reforzada con clavijas ocultas.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekua eta bizkarra finkatzeko, berriz, larakoak edo torlojuak erabil ditzakegu. La fijación del asiento y del respaldo, puede hacerse con clavijas o tornillos.

Materiala: Egurraren teknologia

Larakoz indartzen da, eta oso gogorra da eta oso ondo egiten dio aurre edonolako trakzio-indarrari. Reforzado con clavijas, queda muy fuerte y resiste bien los esfuerzos de tracción.

Materiala: Egurraren teknologia

Lotura mota hau indartzeko, torlojuak, larakoak, bridak... erabiltzen ditugu. Estos empalmes se refuerzan con tornillos, clavijas, abrazaderas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Ziriaren zama arintzeko, alakatu egin behar da albo bateko ertza, eta bertan ahokatu behar da ziria. Ondoren, larakoaz indartu behar da, eta ardatzetik pixka bat kanpora sartu behar da larakoa. Para aliviar el peso de la espiga, se encaja con uno de los bordes laterales cortados a bisel, y se refuerza con una clavija que se situará ligeramente fuera del eje.

Materiala: Egurraren teknologia

larako > pasador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leiho-gorputz bakarra eratzen dute bi bastidoreek eta, ireki ahal izan daitezen eta beirak garbitu ahal izan daitezen, torlojuak erabiliz ahoka daitezke, edo, are hobeto, gontzak edo larakoak erabiliz. Hona ireki egin daitezkeen bi bastidoreko leihoaren ebakidura horizontala (ikusi 897. irudia). Estos bastidores, que forman un solo cuerpo de ventana, para hacerlos practicables y poder efectuar la limpieza de los cristales, pueden acoplarse mediante tornillos, y mejor aún, con bisagras o pasadores^ La figura 897 nos muestra el corte horizontal de una ventana con doble bastidor practicable.

Materiala: Egurraren teknologia

Gainera, pertsiana ixteko larako bereziak ere jartzen ditugu langara horretan. En dicha traviesa, se colocan también unos pasadores especiales para el cierre de la persiana.

Materiala: Egurraren teknologia

Leiho-ateak ixteko, berriz, leiho-barrak, krisketak edo larakoak erabiltzen ditugu. Para el cierre de postigos se emplean fallebas, pestillos, o pasadores.

Materiala: Egurraren teknologia

Itxigailuak egiteko, berriz, larako lauak, gurutze erakoak, etab. erabiltzen ditugu. Para el cierre, se emplean pasadores planos, de cruz, etc.

Materiala: Egurraren teknologia