abrazadera

1
brida > abrazadera (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskailerak seguruagoak izan daitezen, are gehiago indartzen ditugu langaluzeetako bridak. Para mayor seguridad, las abrazaderas de los largueros van más reforzadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, kontuan izan beharra dago lotura guztiak indartu egin daitezkeela miru-buztanak, torlojuak edo bridak erabiliz. También hay que tener en cuenta que todos los empalmes admiten refuerzos de cola, tornillos, bridas, y abrazaderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Lotura mota hau indartzeko, torlojuak, larakoak, bridak... erabiltzen ditugu. Estos empalmes se refuerzan con tornillos, clavijas, abrazaderas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkoin erako torlojuak, bridak, etab. erabili behar dira lotura indartzeko. Debe reforzarse con tornillos de tuerca, abrazaderas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko eskailera behekoan ahokatzeko, burdinazko bridak erabiltzen ditugu, torlojuz lotuta (ikusi 959. irudia). La escalera superior encaja en la inferior por medio de unas abrazaderas de hierro atornilladas (fig. 959).

Materiala: Egurraren teknologia

961. irudia. Brida indartuak. Fig. 961 Abrazaderas reforzadas.

Materiala: Egurraren teknologia

c) Lurreko habeak zementu armatuzkoak badira, habe etzanak haien gainean jarri behar ditugu zuzenean, eta burdinazko bridaz finkatu behar ditugu; era berean, torlojuen bidez, habe etzanen ertzetan finkatu behar ditugu bridak (ikusi 989. irudia). c) Si el piso contiene vigas de cemento armado, se colocan los durmientes directamente encima, y se fijan mediante abrazaderas de hierro, sujetas con tornillos a los cantos de los durmientes (fig. 989).

Materiala: Egurraren teknologia