surco

1
ildo > surco (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontua da landare mazoak beren sustraiekin ildo edo zanga baten hondoan jartzea eta zuhaitzak partzialki (sustraiak bakarrik), edo guztiz, harea, errauts, txirbil edo lurrez estaltzea. Consiste en poner los mazos de plantas con sus raíces en el fondo de un surco o zanja y tapar los árboles parcial (sólo las raíces) o totalmente con arena serrín, viruta o tierra

Materiala: Nekazaritza

Laborantzarako espazioak sortu eta banatzea, honako hauek baliatuz: ildoak ubideak alorrak, larrainak… Crear y distribuir los espacios de cultivo con surcos regueras, bancales, eras…

Materiala: Nekazaritza

Lurpea lantzeko makinaren xedea lurraren sakoneko geruzak mugiaraztea da, geruza horiek irauli eta nahastu gabe baina. Bereziki, goldatze oina apurtzea da kontua hau da, geruza goldagarriaren azpian dagoen geruza haustea; lurrotza trinkotuz eta gogortuz joaten da pisuaren goldearen lerraduraren eta ildo barruan doan traktore gurpilaren presioaren eraginez. El subsolador tiene como finalidad remover las capas profundas del terreno sin voltearlas ni mezclarlas, muy especialmente romper lo que se denomina pie de arado que es la capa del terreno por debajo de la capa arable; la suela de labor se va compactando y endureciendo por el peso y el deslizamiento del arado y por la presión de la rueda del tractor que va metida en el surco

Materiala: Nekazaritza

Zer sakoneratan landatu nahi dugun kontuan hartuz, gutxi-asko sakona izango den ildo bat egitea. Trazar un surco más o menos profundo, según la profundidad a la que queremos plantar.

Materiala: Nekazaritza

Landareak ildoaren alde batean bermaturik eta uniformeki banaturik kokatzea. Colocar las plantas apoyadas en un lado del surco uniformemente repartidas.

Materiala: Nekazaritza

Ildoa berriz betetzea, landareak partzialki estali arte (ikus marrazkiak . Tapar las plantas parcialmente rellenando de nuevo el surco (ver dibujos

Materiala: Nekazaritza

Lerroak bata bestearen ondoan badaude (paraleloan 30 cm ingurura) eta aitzurrean ari bagara, ildo bat egitean kanpora ateratzen den lurrarekin aurrekoa estaltzen da. Cuando las hileras van cerca una de otra (paralelas a unos 30 cm), cuando se hace a azada, con la tierra que se saca al hacer un surco se va tapando el anterior.

Materiala: Nekazaritza

Ildoen irekiera mekanizatu egin daiteke bai motokultore batean instalatutako nabar edo golde mutur baten bidez bai traktore bati loturik doan ildoak egiteko gailu baten bidez La apertura de surcos puede mecanizarse con una reja instalada en un motocultor o bien con un surcador arrastrado por tractor

Materiala: Nekazaritza

Bigarren kasuan, hainbat ildo egin daitezke aldi berean; gainera, ildoak estaltzeko lanabes bera erabil daiteke, golde muturren posizioak edo traktorearen ibilbidea zentimetro batzuk aldatuz. En este 2º caso, se harían varios surcos a la vez, y para taparlos puede usarse el mismo apero desplazando las posiciones de las rejas o el recorrido del tractor unos centímetros.

Materiala: Nekazaritza

Landareak elkarrengandik aldenduago badaude, ez du merezi ildoak egitea. Cuando las plantas vayan más separadas, el hacer los surcos no suele compensar.

Materiala: Nekazaritza