tierra Bilatu tierra testuinguru gehiagotan

1
lur > tierra (79 testuinguru)
eu testuak es testuak
hondoko ongarritzea landaketa eguna baino hilabete edo bi hilabete lehenago egin beharko litzateke, eta lurrarekin nahastu 15 eta 25 cm bitarteko sakoneran. el abonado de fondo debería repartirse sobre el terreno uno o dos meses antes de plantar, y mezclarlo con la tierra en una profundidad de 15 a 25 cm.

Materiala: Nekazaritza

3- Uda hasieran (behin edo bitan) area pasatu lur azalean landare masa lurrarekin nahastuz joateko. 3- A primeros de verano (1-2) gradeos superficiales, para ir mezclando esta masa vegetal con la tierra

Materiala: Nekazaritza

Drainaketaren helburua zera da: lur istiltzeak saihestea, ez daitezen sustraiak ito. Tiene la finalidad de evitar los encharcamientos de la tierra que provocarán la asfixia radicular.

Materiala: Nekazaritza

Ondoren zanga lurrez estali behar da (buztin lurrik ez erabili, bestela ura ez da hodiraino iritsiko). Después se tapa la zanja con tierra (que no sea arcillosa, que sino, el agua no llegará hasta el tubo .

Materiala: Nekazaritza

Gero, lurzorua eta alboko paretak aitzurrarekin “apurtu” ondoren, berriz beteko dugu zuloa behar diren ongarri mineralak (errautsak, Thomas zepak…) sakonean jarriz, eta lurrazal inguruan, berriz, ondo umotutako konposta jarriz; den-dena lurrarekin ondo nahastuta. A continuación, después de "romper" el suelo y las paredes laterales con la azada volveremos a rellenar, aportando más hacia el fondo los abonos minerales necesarios (cenizas, escorias Thomas,...) y hacia la superficie compost bien maduro, todo ello bien mezclado con la tierra

Materiala: Nekazaritza

Halatan, sustraiak errehidratatu eta gerora lurrarekin izango duten kontaktua hobetuko dugu. Con ello conseguiremos rehidratarlas y mejorar el futuro contacto con la tierra

Materiala: Nekazaritza

Lana pertsona biren artean egin behar da; batek arbolari eusten dion bitartean (kurba –baldin badu– landaketa lerrorantz jarrita), besteak modu homogeneoan estaliko ditu lurrez sustraiak arbola ez dadin okertu. Esta operación hay que realizarla entre dos personas de forma que mientras una mantiene el árbol recto (con la curva si la tiene, hacia la línea de plantación) la otra va cubriendo las raíces de tierra homogéneamente para evitar que el árbol se tuerza

Materiala: Nekazaritza

Gorotzak (edo materia organikoaren edozein ekarpenek) eta behar bezala finkatu gabeko lurrak oztopatu egiten dute ura kapilaritate bidez sustraietaraino igotzea. El estiércol (o cualquier aporte de materia orgánica) y la tierra insuficientemente afirmada, obstaculizan la subida por capilaridad del agua hasta las raíces.

Materiala: Nekazaritza

5) Zuloa ixteko, behar baino gehixeago estaliko dugu lurrez (zapaltzean eta ureztatzean bolumena jaitsiko zaio eta). 5°) Terminamos de cerrar el hoyo rellenándolo de tierra un poco por exceso (porque luego al pisarla y regarla descenderá el volumen .

Materiala: Nekazaritza

Zulotik atera dugun lurrean hutsarte bat egitea komeni da, lurrazalaren maila non dagoen ikusteko. Conviene hacer un hueco en la tierra que hemos sacado del hoyo para ver el nivel de la superficie del terreno

Materiala: Nekazaritza