apero Bilatu apero testuinguru gehiagotan

1
lanabes > apero (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indar-hartuneari konektatutako lanabesekin gauzatutako lanak egitean, aintzat hartuko da lanabesaren fabrikatzaileak adierazitako motorraren erregimena. Aquellas labores que se realicen con aperos conectados a la toma de fuerza se harán considerando el régimen de motor señalado por el fabricante del apero

Materiala: Nekazaritza

Aitzinamendu-abiadura gehiegizkoa bada, lanabesaren zabalera areagotu daiteke, abiadura egokian eramateko. Si la velocidad de avance es excesiva, se puede aumentar la anchura del apero y llevarlo a la velocidad adecuada.

Materiala: Nekazaritza

Lanabesik ez erabiltzeak hobetu egiten du egitura eta sustrai sistema hobeto garatzen da gainazalean La no acción de los aperos genera una mejor estructura y un mayor desarrollo del sistema radicular en superficie

Materiala: Nekazaritza

Hormigoi armatuzkoak merkeak dira eta luze irauten dute. Hala ere, pisutsuak dira eta, batez ere, hauskorrak, lanabesek eta makinek kolpatuz gero. Los de hormigón armado son económicos y duraderos, pero más pesados y sobre todo frágiles ante los golpes de los aperos y maquinas

Materiala: Nekazaritza

LURROTZA, bereziki lur astunetan eta lanabes jakin batzuk erabiliz gero. SUELA DE LABOR, especialmente en suelos pesados y con determinados aperos

Materiala: Nekazaritza

Lanabes bereziak erabiliz, baratzezaintzan sartuko ditugun laboreen arabera, honako lan hauek ere egiten dira: Empleando aperos especiales, en horticultura también se hacen los siguientes trabajos según los cultivos que vayamos a poner:

Materiala: Nekazaritza

Orain traktorearen lanabesetan jarriko dugu arreta Ahora nos vamos a centrar en los aperos del tractor

Materiala: Nekazaritza

Traktorearentzako lanabesak honako irizpideen arabera sailka daitezke: Los aperos para el tractor se pueden clasificarse según los siguientes criterios:

Materiala: Nekazaritza

a) Funtzionatzeko moduari erreparatuz gero, honako lanabes hauek bereizten dira: a) Atendiendo a su forma de funcionamiento se distinguen los siguientes aperos

Materiala: Nekazaritza

b) Egiten duten lanari erreparatuz gero, honako lanabes hauek bereizten dira: b) Atendiendo a la labor que realizan, se distinguen los siguientes aperos

Materiala: Nekazaritza

2
tresna > apero (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tresnak traktorera ongi egokitzea. Buena adaptación de los aperos al tractor

Materiala: Nekazaritza

8.3. TRESNAK EGOKITZEKO ETA MANTENTZEKO LANAK 8.3. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APEROS

Materiala: Nekazaritza

Nekazariak esfortzu handia egin behar du traktore berria erosteko, eta normalean aurrekoak baino potentzia handiagoa izan ohi du. Bada, esfortzu hori ez da alferrikakoa izan behar, eta horretarako tresna egokiak erosi eta behar bezala mantendu behar dira. El esfuerzo que supone para el agricultor la compra de un tractor que normalmente es de mayor potencia que el sustituido, no debe desperdiciarse con la conservación o compra de aperos inadecuados.

Materiala: Nekazaritza

Traktoreak eta tresnak gauzatutako lana kudeatzen da. Gestionar el trabajo realizado por el tractor y el apero

Materiala: Nekazaritza