golde

1
Goldearen eskema.
Goldearen eskema.
golde > arado (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Goldea dugu gizateriaren asmakari ezinago garrantzitsu bat. El arado es uno de los inventos fundamentales de la Humanidad.

Materiala: Nekazaritza

Lurpea lantzeko makinaren xedea lurraren sakoneko geruzak mugiaraztea da, geruza horiek irauli eta nahastu gabe baina. Bereziki, goldatze oina apurtzea da kontua hau da, geruza goldagarriaren azpian dagoen geruza haustea; lurrotza trinkotuz eta gogortuz joaten da pisuaren goldearen lerraduraren eta ildo barruan doan traktore gurpilaren presioaren eraginez. El subsolador tiene como finalidad remover las capas profundas del terreno sin voltearlas ni mezclarlas, muy especialmente romper lo que se denomina pie de arado que es la capa del terreno por debajo de la capa arable; la suela de labor se va compactando y endureciendo por el peso y el deslizamiento del arado y por la presión de la rueda del tractor que va metida en el surco

Materiala: Nekazaritza

Goldea behin eta berriz pasatzearen ondorioz edo traktorearen pneumatikoek trinkotuta sortu diren lurrotzak hausteko. Para romper las suelas originadas por el repetido paso del arado o por la compactación de los neumáticos del tractor

Materiala: Nekazaritza

Goldearen ostean, ereiteko makina da nekazaritzan ezagutzen den makinarik zaharrena. Después del arado la sembradora es la máquina más antigua que se conoce en la agricultura

Materiala: Nekazaritza