segimendu

1
segimendu > seguimiento (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eguneroko eginkizunetan egunero laguntza ematea eta segimendua egitea. Seguimiento y apoyo diario en el desarrollo de las tareas cotidianas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Segimendua. Seguimiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hauek dira segimenduan gizarteratzearen pronostiko txarra erakusten duten zenbait alderdi: Algunos de los aspectos que durante el seguimiento anuncian un mal pronóstico de la reinserción son los siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jarraian datorren albistea abiapuntu gisa hartuta, saiatu kasu horretako protagonista den emakumearentzako esku-hartzea planteatzen eta esan zer nolako segimendua egingo zenukeen ondoren. A partir de la siguientes noticia intentar plantear una intervención para la señora que protagoniza este caso, y que seguimiento posterior realizaríais

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tratamendua amaitzean ebaluazio objektiboa eskaini ahal izateko erabiltzaile bakoitzaren ezaugarrien mapa izatea profesionalen betebeharra da. Horrela, segimendu jarraitua egin gabe arazo horretatik ateratzea zein zaila den jabetuko dira. La obligación de los profesionales es tener un mapa de todas estas caracterí­sticas de cada uno de los usuarios para poder llegar a ofrecerles una evaluación objetiva en el momento de finalizar el tratamiento (ya sea de manera terapéutica, con baja voluntaria o por expulsión) de modo que sean conscientes de lo difí­cil que es conseguir salir de esta problemática si no se hace un seguimiento continuado; o, como dicen ellos en su pro

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Birgizarteratu ondoren, familiak, komunitate terapeutikoak, eguneko zentroak nahiz laguntzako etxeak Mendekotasun Jokabide Unitateetan segimendu anbulatorioa egiteko aukera eskaini behar die erabiltzaileei, betiere, berriro erortzea aurrez ikusteko eta horren aurrean neurriak hartzeko. sea la familia, la comunidad terapéutica, el centro de día o el piso de apoyo, debe ofrecer a sus usuarios una vez reinsertados (ya sea con alta terapéutica, alta voluntaria o expulsión) es que hagan un seguimiento ambulatorio en las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) para prever posibles y probables recaí­das y actuar sobre ellas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Informazioa ondo jasotzeko, beharrezkoa da egindako elkarrizketak, jasotako eskaerak eta segimendua jasotzeko tresnak edukitzea. Para llevar a cabo una buena recogida de información es preciso disponer de instrumentos de registro en los que se señalen las entrevistas hechas, las demandas recibidas y el seguimiento que han tenido.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Segimendua Seguimiento

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Segimendu-fitxak; fitxa horietan esku-hartzearen alderdi kualitatiboak, teknikak, erabiltzailearen bilakaera eta antzekoak jasotzen dira. Las fichas de seguimiento, donde se reflejan aspectos cualitativos de la intervención, las técnicas, la evolución de los usuarios, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Luzatu ere egin daiteke, eta segimenduaren ebaluazio esaten zaio horri. También puede prolongarse en lo que se denomina evaluación de seguimiento.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea