egurrezko pieza

1
egurrezko pieza > pieza de madera (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Trakzio edo estentsioa da egurrezko pieza hausteko joera duen indarraren aurkako erresistentzia; pieza luzatzen eta zeharkako ebakidura murrizten du indar horrek (ikusi 1.099. irudia). Se llama tracción o extensión la resistencia provocada por la acción de una fuerza que tiende a romper la pieza de madera, alargando su longitud y reduciendo su sección transversal (figura 1099).

Materiala: Egurraren teknologia

Obran jartzen ditugun egurrezko piezek, trakzio edo konpresio bidez, haien inguruan luzetara edo zeharka grabitatzen duten hainbat esfortzuri aurre egin behar diete, eta esfortzu horien aurkako erresistentzia izateko modukoak izan behar dute haien neurriek. Las piezas de madera colocadas en obra están sometidas a esfuerzos que gravitan sobre ellas en sentido longitudinal o transversal, por tracción o por compresión, etc.; y sus dimensiones deben ser tales que puedan resistir dichos esfuerzos.

Materiala: Egurraren teknologia

Jakina, egurrezko piezek erresistentzia izatea haien forma eta neurriak zehazteko arau jakin batzuk betetzearen araberakoa da. Se comprende, desde luego, que la resistencia de las piezas de madera depende de que se observen ciertas reglas al determinar sus formas y dimensiones.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtza osatzen duten egurrezko piezak ez daude inolaz ere ahokatuta. Aitzitik, asfaltoari itsatsi bakarrik egiten ditugu, lauzazko zolak jartzeko bezala. Las piezas de madera que forman el entarimado, no llevan ningún acoplamiento, ya que simplemente van pegadas sobre el asfalto, al igual que se haría para solado de baldosas.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko piezek errendimendu ona izan dezaten, kreosota injektatzen diegu aurrez, eta hormigoizko lurrean jartzen ditugu, zuntzak bertikal dituztela. Para el buen rendimiento de las piezas de madera, se someten éstas a un inyectado previo de creosota, y se colocan sobre un piso de hormigón con las fibras verticales.

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabearen gainean, paraleloan finkatzen dugun egurrezko pieza da. Babesgarria da, eta eskailerak igotzen eta jaisten laguntzen du. Es la" pieza de madera que se fija paralelamente, y por encima de la zanca; sirve de protección, y para ayudar a subir y bajar las escaleras.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontrako bi indarren ekintzak eragiten duen erresistentzia da. Piezak luzatuz eta zeharkako ebakidura murriztuz, egurrezko piezak hausteko joera dute indarrok. Es la resistencia provocada por la acción de dos fuerzas de signo contrario, que tienden a romper la pieza de madera, alargando su longitud y reduciendo su sección transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko piezak askoz ere errazago lantzen dira zuntzen luzetara zeharka baino. Una pieza de madera es mucho más fácil trabajarla en el sentido longitudinal de la fibra, que en el transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko pieza askok eratzen dituzte lanak, eta bertikalean, horizontalean edo zeiharka egon daitezke. Son muchas las piezas de madera que constituyen un trabajo, ocupando posiciones verticales, horizontales y oblicuas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bereizgarria da tindu zurixkako zarakar lodiak sortzen direla, orri luzatuen modukoak oro har, eta enborrei edo egurrezko piezei atxikitzen zaizkiela. Se caracteriza por unas costras espesas de tinte blancuzco, adheridas a los troncos o a las piezas de madera, generalmente en forma de láminas alargadas.

Materiala: Egurraren teknologia