uzkurdura

1
uzkurdura > contracción (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muskuluaren uzkurdura. Contracción del músculo.

Materiala: Anatomia

Gorputz osoa jartzen denean hotzaren eraginpean, ondorio hauek gertatzen dira: hodi-uzkurdura periferikoa, muskulu ile-zutitzaileen uzkurdura (oilo-ipurdia), barruko organoetako metabolismoa aktibatzea, eta, azkenik, muskulu-uzkurdura; beroa gordetzeko edo beroa ekoizteko gorputzaren tenperatura muga fisiologikoen barruan manten dadin gertatzen da hori guztia. En la exposición generalizada se produce: vasoconstricción periférica, contracción de los músculos erectores de los pelos (piel de gallina), activación del metabolismo de los órganos internos y finalmente producción de contracción muscular, todo ello para conservar o producir calor y mantener la temperatura corporal en los lí­mites fisiológicos.

Materiala: Elektroestetika

uzkurdura > contracción (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urdaila gihartsua da, eta, haren uzkurdurei esker, ekintza mekanikoa amaitzen da. El estómago es musculoso, por lo que gracias a sus contracciones, se completa la acción mecánica.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

OHARKABEKO UZKURDURA duten muskuluak dira, ezin baitira kontzienteki kontrolatu. Se caracterizan por ser de CONTRACCIÓN INVOLUNTARIA ya que no se puede controlar conscientemente.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eskeletoa inguratzen duen muskulatura eskeletikoa da, gure mugimendu guztiak sortzen dituena. Muskulu honek BORONDATEZKO UZKURDURA du, eta beraz, kontzienteki kontrola daiteke. Es el que forma la musculatura esquelética que rodea el esqueleto y que provoca todos nuestros movimientos, caracterizándose porque es de CONTRACCIÓN VOLUNTARIA, por lo que puede ser controlado de forma consciente.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ehun baten ohiko uzkurdura gutxitzea da. Es la disminución del grado de contracción habitual de un tejido.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Muskulu baten uzkurdura espasmodikoa da, gehienetan mingarria, eta gutxi irauten du. Es una contracción espasmódica que generalmente es dolorosa y poco duradera de un músculo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Muskulu baten edo muskulu-multzo baten PARALISI PARTZIALA edo ARINA da. Gaixotasun honek uzkurdura-indarra galtzea eragiten du. Es la PARíLISIS INCOMPLETA o LIGERA de un músculo o grupo de músculos que provoca una disminución en la fuerza de contracción.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Garraio horri lagundu egiten diote hestegorriaren mugimendu PERISTALTIKOEK (muskuluaren uzkurdurek) eta elikadura-boloak berak duen pisuak. Este transporte se ve favorecido por los movimientos PERISTíLTICOS del esófago (contracciones del músculo) y por el propio peso del bolo alimenticio.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bentrikuluen diastolean aurikulen sistolea edo uzkurdura gertatzen da, eta horrela bentrikuluak betetzen dira. Durante la diástole ventricular tiene lugar la sí­stole o contracción auricular que va a facilitar el llenado de los ventrí­culos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Urdaileko digestioa amaitzen den heinean, urdailean izaten diren uzkurdura bortitzek eraginda, PILOROA ireki egiten da, eta KIMOA DUODENORA igarotzen da. A medida que esta digestión estomacal va finalizando y debido a fuertes contracciones del estómago, el PíLORO se va abriendo permitiendo el paso del QUIMO hasta el DUODENO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Uzkurdura batzuk. Horiei esker, KIMOAK aurrera eta atzera egiten du, heste meharreko digestioak 5 ordu baino gehiago iraun dezan eta kimoa erabat nahas dadin urinekin. Una serie de contracciones de forma que el QUIMO avanza y retrocede haciendo que la digestión intestinal dure más de 5h y que la mezcla con los jugos sea total.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

2
uzkurdura > contracción (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uzkurdura lineala Contracción lineal

Materiala: Egurraren teknologia

Pitzadura edo harirako pitzadura periferikoak (ikusi 68. irudia). Zuhaitz osasuntsuengan sortzen dira, uzkurduraren edo lehortzearen ondorioz. Hendiduras o fendas periféricas (fig. 68). Se manifiestan en un árbol sano, a causa de la contracción o secado.

Materiala: Egurraren teknologia

Buztan txikiak nola antolatzen ditugun (ikusi 733.A irudia), lehortu gabeko egurraren uzkurdura neutraliza dezakegu. La disposición A de la figura 733 de colas reducidas, neutraliza la contracción de la madera no seca.

Materiala: Egurraren teknologia

bestela pitzadurak sorrarazten baititu egurraren uzkurdurak. De lo contrario, la contracción de la madera daría lugar a hendiduras.

Materiala: Egurraren teknologia

Ildo horretan, zerratzerakoan ere izan behar dugu kontuan zuhaitzen egitura, uzkurduraren ondorioak eta zuhaitzek izan ditzaketen akatsak. También deberá hacerse el aserrado teniendo presente la estructura del árbol, los efectos de contracción, y los defectos que pudiera tener.

Materiala: Egurraren teknologia

Uzkurduraren prebentzioa Prevención de la contracción

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko piezak erabiltzen ditugunean, kontuan izan behar dugu uzkurdura askoz ere bortitzagoa dela kanpoaldean bihotzean baino, eta, horren ondorioz, habe laukizuzenen nukleoak zartatu egiten direla, oholak barkillatu egiten direla, nukleorantz gainazal zilindriko ganbilak eratzeko joera dagoela, eta oholek eta habeek kanpoalderantz uzkurtzeko joera dutela, erdialdean baino gehiago. En el empleo de piezas de madera, deberá tenerse en cuenta que la contracción es mucho más enérgica en la periferia que en el corazón, lo que trae como consecuencia el resquebrajamiento del núcleo en las vigas rectangulares, el abarquillamiento en las tablas, con la tendencia a formar superficies cilindricas de convexidad dirigidas hacia el núcleo, y la tendencia de las tablas o

Materiala: Egurraren teknologia

EGURRAREN UZKURDURA CONTRACCIÓN DE LAS MADERAS

Materiala: Egurraren teknologia

Uzkurdura normala Contracción normal

Materiala: Egurraren teknologia

Pagoaren zuntzen gehieneko uzkurdura normalak %8koa izan behar du; haritzaren zuntzenak, %7,6koa; eta pinu arruntaren zuntzenak, %4,5ekoa. La contracción normal de las fibras no excederá; del 8 % en el haya, 7"6 % en el roble, y 4"5 % eri el pino común.

Materiala: Egurraren teknologia

3
uzkurdura > retracción (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekintza erreologikoak (ECR), estalkia osatzen duten materialen uzkurdura eta isurpenak direla medio sortzen diren desitxuratzeen ondorio direnak. Acciones Reológicas (ECR), consecuencia de las deformaciones que se originan por retracciones y fluencias de los materiales componentes.

Materiala: Eraikinaren estalkia