produktu kosmetiko Bilatu produktu kosmetiko testuinguru gehiagotan

1
produktu kosmetiko > producto cosmético (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produktu kosmetikoei aplikatzen zaien legeria betetzen dute kosmetiko naturalek, Europan ez baitago inolako legeria espezifikorik haiek definitzen dituenik (osagaien kalitateari, motari eta kantitateari dagokienez). Los cosméticos naturales siguen la normativa aplicable a los productos cosméticos, ya que no existe ninguna legislación especí­fica en Europa que los defina (en cuanto a la calidad, tipo y cantidad de sus ingredientes).

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Produktu kosmetikoak hiru parametroren arabera definitzen ditu legeriak: Un producto cosmético queda definido por la legislación en función de tres parámetros.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Bestalde, saltoki handiek sailkako salmenta-sistema dute, eta produktu kosmetikoen aukera zabala eta egokia izan ohi dute. Por otro lado los grandes almacenes poseen un sistema de ventas por departamentos y ofrecen un surtido amplio y seleccionado de productos cosméticos.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

Komeni da saltzaileek sentsazioez hitz egitea produktu kosmetikoak saltzeko aholkuak ematean, hala, bezeroaren zentzumenekin bat egiteko eta produktua saltzeko. Es aconsejable que los vendedores se acostumbren a hablar en términos de sensaciones cuando asesoran sobre la venta de un producto cosmético para, de este modo, conectar con los sentidos del cliente y que produzca la venta.

Materiala: Lurringintza eta kosmetika naturala

produktu kosmetiko > producto cosmético (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurri hauek hartu behar dira produktu kosmetiko batean, perfumea sartu aurretik: Para integrar perfume a un producto cosmético hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

- Erabilera topikoko produktu kosmetikoekin batera, larruazalean hobeto sartzeko. - En conjunción con productos cosméticos de uso tópico para mejorar su penetración transepidérmica.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

- Erabilera topikoko produktu kosmetikoen aplikazioaren osagarri gisa, produktu horiek errazago sar daitezen. - Como complemento de la aplicación de productos cosméticos de uso tópico, mejorando el í­ndice de penetración de los mismos.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Hozkailuan gorde behar al dira produktu kosmetikoak? ¿Se deben guardar los productos cosméticos en la nevera?

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Kosmetikoek eragindako albo-ondorioen eta kontrako edo ustekabeko erreakzioen maiztasunna oso txikia da, askotariko produktu kosmetikoak erabiltzen ditugun arren. La incidencia de efectos secundarios y reacciones adversas o no deseadas originadas por los cosméticos es muy baja a pesar de la gran cantidad de productos cosméticos, que se manejan.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

(produktu kosmetikoei buruzko 1599/1997 ED, urriaren 17koa; 209/ 2005 ED, aurrekoa aldarazten duena). ( RD 1599/ 1997 de 17 de octubre de productos cosméticos; RD 209/ 2005, por el que se modifica el anterior ).

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Bezeroaren ezaugarriak eta berezitasunak direla eta, produktu kosmetikoak nahikoa izango ez diren susmoa izanez gero, homeopata profesionalak dira pertsona egokienak produktu aproposenak zein diren gomendatzeko. Los profesionales de la homeopatía son quienes mejor pueden recomendar cuáles son los productos más adecuados cuando se sospecha que los profesionales de la homeopatía son quienes mejor pueden recomendar cuáles son los productos cosméticos no son suficientes debido a las caracterí­sticas y particularidades del cliente.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Produktu kosmetikoekin egin beharreko tratamenduak: Tratamientos con productos cosméticos:

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Produktu kosmetikoak haurrek ez eskuratzeko moduan gorde behar dira. Los productos cosméticos se mantendrán fuera del alcance de los niños.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Etxeko ukenduak produktu kosmetikoak bezain onak al dira? ¿Los ungüentos caseros son tan buenos como los productos cosméticos?

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena