mahaikide

1
mahaikide > comensal (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Otordu-zerbitzu bakoitzeko mahaikide kopurua. Número de comensales por servicio

Materiala: Ostalaritza

oro har, koktelaren osaera bera du, baina aldaera gehiago daude mahaikide bakoitzeko. normalmente suele tener la misma composición que el cocktail pero con mayor número de variantes por comensal

Materiala: Ostalaritza

Elaborazioak mahaikideak iritsi baino apur bat lehenago ateratzen dira, hondatu ez daitezen. Las elaboraciones se exponen justo antes de la llegada de los comensales para evitar su deterioro

Materiala: Ostalaritza

Mahaikideen kopurua oso handia denean erabiltzen da. se utiliza cuando el número de comensales es multitudinario.

Materiala: Ostalaritza

Horretarako, hainbat faktore hartu behar dira kontuan esaterako: lokalaren neurria sukaldea eta zerbitzuaren guneak jartzeko erabiliko den espazioa mahaikideen kopurua, eskaintza gastronomikoaren estiloa, ekipamenduen premiak, kontratatutako edo kontratatu beharreko langileak etorkizuneko beharrak, etab. Para ello, deben considerarse factores tales como: tamaño del local, espacio destinado a la cocina y áreas de servicio capacidad de comensales estilo de oferta gastronómica, necesidades de equipamiento, personal contratado o por contratar, necesidades futuras, etc.

Materiala: Ostalaritza

Mahaikide kopurua. Capacidad de comensales

Materiala: Ostalaritza

Materiala kalkulatzeko, funtsezko bi datu hartu behar dira kontuan ekitaldira joango diren mahaikideen kopurua eta bertan egingo diren eskaintza gastronomikoak. El número de comensales que acudirán al evento y las ofertas gastronómicas que se ofrecerán son dos datos fundamentales para la obtención del cálculo del material

Materiala: Ostalaritza

Lan gehien dagoen uneetan zenbat mahaikide onar daitezkeen zehazteko, eta eremua kalkulatzeko metodoa erabiltzeko, lehenbizi aretoaren zer azalera erabil daitekeen jakin behar da. Para determinar el número de comensales que se pueden admitir en los momentos de máximo trabajo y emplear el método de cálculo del área, se debe conocer la superficie disponible del área del salón.

Materiala: Ostalaritza

Nazioarteko irizpideen arabera, bezeroak espazioaren 1 m2 betetzen du, gutxi gorabehera mahaiak eta aulkiak kontuan hartuta; espazio horri, ordea, beste 20 cm gehitu behar zaizkio korridoreek ontzitegiek eta abarrek hartutako espazioari dagokiona. Beraz, mahaikide bakoitzak 1,20 m2 behar duela kalkulatzen da. El cliente ocupa alrededor de 1 m2 de espacio junto con las mesas y las sillas según criterios internacionales, a lo que hay que añadir 20 cm en calidad del espacio ocupado por pasillos aparadores, etc., por lo que se deduce que cada comensal necesitará 1,20 m2.

Materiala: Ostalaritza

Areto batean sar daitezkeen mahaikideen kopurua kalkulatzeko, aretoaren luzera eta zabalera neurtu behar dira, eta gero, biderkatu. Bestalde, mahaikide bakoitzak behar duen espazioari (establezimendu bakoitzaren ezaugarrien arabera) 0,20 m2 gehitu behar zaio. Azkenik, aretoaren azalera lortutako emaitza horrekin zatitu behar da. Zatidura horrek adierazten du lan handieneko uneetan zenbat mahaikide sar daitezkeen areto horretan, gutxi gorabehera Para poder calcular y obtener la cantidad de comensales que puede admitir un salón, hay que conocer las dimensiones referentes al largo y ancho y multiplicarlas, el resultado se divide entre la suma del espacio por comensal (según las características de cada establecimiento más 0,20 m2 y el cociente resultará ser la cantidad aproximada de comensales que el salón podrá admitir en los momentos de máximo trabajo

Materiala: Ostalaritza