estalki-malda Bilatu estalki-malda testuinguru gehiagotan

1
estalki-malda > pendiente de cubierta (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
adreilu zeramiko huts bikoitzeko kontramailak sortzea, zementuzko morteroz asentatuak, estalki-malda gehienez % 5 eta gutxienez % 1 markatuz. formación de tabicas de ladrillo cerámico hueco doble, asentadas con mortero de cemento, marcando la pendiente de cubierta con un máximo del 5% y un mí­nimo del 1%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2. GERUZA. Estalki-maldak sortzea, uretan diluitutako Portland zementua erabiliz (7 zaku/m3), apar-eragile bat erantsiz (4 kg/m3), aire-burbuilen oklusioaren eraginez bolumena handitzeko, I.4 koadroan adierazitako ezaugarriei jarraiki. CAPA nº 2. Formación de las pendientes de cubierta con cemento Portland diluido en agua (7 sacos/m3), aditivado con un espumante (4 kg/m3) que origina un aumento de volumen por la oclusión de burbujas de aire, con unas caracterí­sticas expresadas en el cuadro I.4.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Honako soluzio hau ere erabil daiteke: poliestireno hedatuzko panel batzuk jartzen dira, galvanizatutako edo kadmiatutako tirafondoez eta polipropilenozko zirrindolez mekanikoki ainguratuak (behealdeak fibrozementuaren uhina errepikatzen du, eta goialdea, berriz, artekatua dago, estalki-maldaren noranzkoarekiko ortogonalean, egitura indartuz beharrezkoa izanez gero (5.3 irudian jaso da soluzio hori) Otra solución puede ser la colocación de unos paneles de poliestireno expandido anclados mecánicamente con tirafondos galvanizados o cadmiados y arandelas de polipropileno, con su cara inferior reproduciendo la onda del fibrocemento y la superior ranurada ortogonalmente al sentido de la pendiente de cubierta, para colocar posteriormente teja cerámica o de

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) Estrusio bidezko poliestirenozko apar zurrunezko panelak jartzen dira eremuko azterlan higrotermikoaren arabera zehaztuko da lodiera, zur-erdika mekanizatuak perimetroan eta goialdea artekatua, estalki-maldarekiko ortogonalean jarrita eta taulan mekanikoki ainguratuta polipropilenozko tako zabalgarrien bitartez (5 unitate plaka bakoitzeko). c) Instalación de paneles de espuma rí­gida de poliestireno extruido con espesor determinado por el Estudio Higrotérmico de la zona mecanizados a media madera en su perí­metro y ranurado en su cara superior, colocados ortogonalmente a la pendiente de c

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Berriz iragazgaizteko xafla edo xaflak jartzen dira, gutxienez 10 cm estalkiko malden gainetik, xafla edo xaflak hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz itsatsita. b) Elevar la lámina o láminas de reimpermeabilización como mí­nimo 10 cm por encima de las pendientes de cubierta, adhiriendo la lámina o láminas con adhesivo asfáltico en frí­o y calor.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Berriz iragazgaizteko xafla edo xaflak jartzen dira, gutxienez 10 cm estalkiko malden gainetik, xafla edo xaflak hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz itsatsita. b) Elevar la lámina o láminas de reimpermeabilización, como mí­nimo 10 cm por encima de las pendientes de cubierta, adhiriendo la lámina o láminas con adhesivo asfáltico en frí­o y calor.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Behin errekako legarrezko babes astuna eta xafla kendu ondoren, galdaratxoa ateratzen da, eta ahokalekua errepasatu egiten da galdaratxo berria bertan jartzeko. Hobe da galdaratxo berria Dutral gomazkoa izatea, erraz jartzen delako eta iragazgaizte-xafla berriarekin ezin hobeto egokitzen delako, estalkiko maldei asfalto urtuz itsatsia. a) Una vez retirada la protección pesada de grava de rí­o, y descubierta la lámina existente, se extrae la caldereta a sustituir, repasando el alojamiento para la nueva caldereta, que se aconseja sea de Goma Dutral por su fácil instalación y unión í­ntima con la nueva lámina de impermeabilización, adhiriéndola con

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) Estrusio bidezko polietilenozko apar zurrunezko panelak (EXP) jartzen dira, gainazala artekatua eta perimetroa zur-erdika mekanizatua dutenak, kokapen-eremuaren CT-79 EOA betez, xafla autoitsasgarriaren aurka estutuz, eta artekatua estalki-maldarekiko ortogonalean jarrita (gehieneko malda % 25 izan daiteke). c) Colocación de paneles de espuma rí­gida de poliestireno extruido (EXP), con superficie ranurada y perí­metro mecanizado a media madera, cumpliendo la NBE CT-79 de la zona de ubicación, presionándolo contra la lámina autoadhesiva colocando el ranurado ortogonalmente a la pendiente de cubierta, que no podrá superar el 25%.

Materiala: Eraikinaren estalkia