espektro Bilatu espektro testuinguru gehiagotan

1
espektro > espectro (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seinale bat osatzen duten maiztasunen edo komunikazio-kanal batetik igarotzen diren maiztasunen irudikapen grafikoa horren espektroa da. La representación gráfica de las frecuencias que componen una señal o que pasan a través de un canal de comunicaciones, es el espectro de la misma.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Zuntz optikoek espektro infragorrian lan egiten dute ( 850, 1300 eta 1500 nm-ko uhin-luzerekin), frekuentzia edo espektro ikusgaien azpitik (400 eta 700 nm artean). Las fibras ópticas trabajan en el espectro infrarrojo (con longitudes de onda de 850, 1300 y 1500 nm), por debajo de las frecuencias o espectro visible que están entre 400 y 700 nm.

Materiala: Industria komunikazioak

2.7. taula. Zuntz optikoa (kontuan hartzen den argi-espektroa 150 nm). Tabla 2.7. Fibra óptica (espectro luminoso considerado 150 nm).

Materiala: Industria komunikazioak

Frekuentzia-espektro guztiari eragiten dio, eta tenperaturarekiko proportzionala da. Afecta a todo el espectro de frecuencia, y es proporcional a la temperatura.

Materiala: Industria komunikazioak

2.10 irudia. Seinale baten osagaiak edo frekuentzia-espektroa. Figura 2.10. Componentes o espectro de frecuencia de una señal.

Materiala: Industria komunikazioak

Frekuentzia-espektro esaten zaio seinale bat osatzen duen frekuentzia-multzoari. Se denomina espectro de frecuencias al conjunto de frecuencias que constituyen una señal.

Materiala: Industria komunikazioak

Espektroa. Espectro.

Materiala: Industria komunikazioak

Baina UVA izpiak Herschell ingelesak frogatu zituen zientifikoki 1800ean: eguzki-espektroa aztertzen ari zela ikusi zuen espektro horretako koloreetan termometroa jarriz gero tenperatura igo egiten zela moretik gorrira pasatutakoan, eta gorria baino haratago, alboko zona ilunean jarriz gero, tenperatura gorenera iristen zela. Pero su demostración cientí­fica la ralizó el inglés Herschell en el 1800, que estudiando el espectro solar vio que si se ponía un termómetro en los diferentes colores del mismo, la temperatura aumentaba al pasar del violeta al rojo, y que si lo situaba más allá del rojo, en la zona oscura adyacente, adquiría lamáxima temperatura.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Espektroko muturreko koloreek (gorria eta urdina) ez dute aldi berean pantailan agertu behar, begiei egokitzapen-esfortzu handiegia eragiten dietelako eta nahi ez diren sakontasun-efektuak sortzen direlako. Los colores extremos del espectro (rojo y azul) no deberían aparecer simultáneamente en pantalla, pues someten los ojos a esfuerzos excesivos de acomodación y provocan efectos indeseables de profundidad.

Materiala: SCADA sistemak

28. irudia Entzute-espektroa. Ilustración Espectro auditivo.

Materiala: SCADA sistemak

2
espektro > espectro (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarduera-espektroa kontuan hartuz. Por su espectro de acción

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Espektro zabalekoak: Amplio espectro:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Espektro ertainekoak: Espectro intermedio:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Espektro txikikoak: Espectro corto:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Egitura, jarduera-mekanismoak eta antzeko espektroa kontuan hartuz, familiatan biltzen dira, eta familiak, berriz, taldetan. Atendiendo a su estructura, mecanismos de acción y espectro semejante se agrupan en familias, y éstas a su vez en grupos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta