irakurle

1
irakurle > lector (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Didaskaliaren eraginez, irakurleak xehetasun edo giro zehatzei erreparatuko die. Provoca que el lector se fije en detalles o ambientes concretos.

Materiala: Irudia

Suterik ez gertatzeko zenbait aholku transmititu behar dizkiozu irakurleari modu errazean: Debes transmitir al lector de forma sencilla algunos consejos para evitar los incendios:

Materiala: Irudia

Autoreak irakurleari egiten dizkion keinuak, hirugarren pertsona izango balitz bezala. Guiños al lector que introduce el autor como si fuera una tercera persona.

Materiala: Irudia

Irakurlea kontakizunean kokatzen laguntzea. Ayudar al lector a situarse en el relato.

Materiala: Irudia

Hortaz, elkarrizketa osatzen duten bunbuiloak autoreak emandako ordenaren arabera irakurtzen ditu irakurleak. Por tanto, el lector lee los globos que forman el diálogo según el orden dispuesto por el autor.

Materiala: Irudia

Gainera, irakurketak atzeratu egiten du hurrengo binetara pasatzea, eta irakurleak berak ikusten duen narrazio-denbora dakar. Además, esta lectura retarda el paso a la siguiente viñeta, lo que supone un tiempo narrativo que el propio lector percibe.

Materiala: Irudia

Hala, irakurleak diskurtsoaren ordenari jarrai diezaioke. Así­ el lector puede seguir el orden del discurso.

Materiala: Irudia

Komikiek erabiltzen dituzten ikono-baliabideen multzoa da, hain zuzen irakurleak ulertzeko moduko istorioak kontatzeko. Se trata del conjunto de recursos icónicos que usan los cómics para contar historias con un significado comprensible para el lector.

Materiala: Irudia

Testuak zehatza izan behar du, eta taula ulertzeko beharrezko azalpen guztiak eman behar dizkio irakurleari. El texto debe ser concreto y debe dar al lector de toda la explicación necesaria para comprender el cuadro.

Materiala: Irudia

Koadro sinplea da taula, eta datuak aurkezten dira bertan irakurleak erraztasunez erkatzeko modua izan dezan. La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos para que el lector los pueda contrastar con facilidad.

Materiala: Irudia