erosle

1
erosle > comprador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
39. NKAren arabera, arrazoizko balioa da ondo informatutako eta interesatutako erosle eta saltzaile baten artean, elkarrekiko independente direla, aktibo bat trukatzeko edo pasibo bat baliogabetzeko erabiltzen den zenbatekoa. Según la NIC 39 el valor razonable es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o ser cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

18. NKAren arabera, ondo informatutako erosle eta saltzaile interesatuek transakzio aske batean aktibo bat trukatzeko edo pasibo bat likidatzeko erabiltzen duten zenbatekoa da. A los efectos de la NIC 18, es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en una transacción libre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atal honetan sartuko dugu, esaterako, maileguak ematea, pertsonalari emandako maileguak edo higiezinaren erosleei egindako finantzazioa. Podemos incluir en este apartado, por ejemplo, la concesión de préstamos, préstamos al personal o financiación a los compradores del inmovilizado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-balioa: Ondasun baten salmenta-balioa baliozko erosle batek ustez ordainduko lukeena da, ondasun horren egoera eta lekua kontuan izanda. Valor venal: El valor venal de un bien es el precio que se presume estaría dispuesto a pagar un comprador eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentra dicho bien.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

erosle > comprador (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erakusleihoak erosleari mezu garrantzitsu bat komunikatzeko zeregin garrantzitsua betetzen du; erosleak haren eragina jasotzen du, eta erosi ala ez erabakitzen du. El escaparate cumple el papel importante de comunicar un mensaje al comprador, este recibe la influencia y decide comprar o no.

Materiala: Gozogintza

Erosle potentzialak estimulu horiek jaso eta erantzun egiten die. El comprador potencial capta estos estí­mulos y responde o actúa.

Materiala: Gozogintza

Estimuluak (erakusleihoak) eroslearengan du eragina eta erantzun bat (= erostea) eragiten du. El estimulo (escaparate) opera sobre el comprador y recibe una respuesta (= compra).

Materiala: Gozogintza

Horrek guztiak produktua eroslearen aurrean "biluzik" ez aurkezten laguntzen du. Este montaje ayuda a que el producto no se sitúe "desnudo" ante el comprador.

Materiala: Gozogintza

Saltzaileak eroslearekin duen erlazioan eraginkorrena izan daitekeen moduetako bat da. Es una de las formas que pueden llegar a ser más efectiva en la relación del comerciante con el comprador.

Materiala: Gozogintza

*erostea = eroslearen erabakia. *compra = decisión del comprador.

Materiala: Gozogintza

Saltzailearen zeregina eroslearengan eragina izatea da, desoreka erostearen aldekoa izan dadin; eroslearekiko komunikazioa erakusleihoaren bitartez helarazten den mezua da. El papel del detallista influye sobre el comprador para el era un desequilibrio a favor de la compra, la comunicación con el comprador es un mensaje a través del escaparate.

Materiala: Gozogintza

Saltzaileak erosleari eragiten dio eta dendetako ezaugarrien eta eroslearen nahien arteko konbinazioa egiten du. El detallista influye sobre el comprador y realiza una combinación entre los atributos de los establecimientos y los deseos del comprador.

Materiala: Gozogintza

Erakusleihoak erosleari mezu garrantzitsu bat komunikatzeko zeregin garrantzitsua betetzen du; erosleak haren eragina jasotzen du, eta erostea ala ez erabakitzen du. El escaparate cumple el papel importante de comunicar un mensaje al comprador, este recibe la influencia del mensaje y decide comprar o no.

Materiala: Gozogintza

Erakusleiho-apainketa da, saltzaileak eroslearekin duen erlazioan, horretarako modurik eraginkorrenetako bat. El escaparatismo es una de las formas que pueden llegar a se mas efectivas en la relación del comerciante con el comprador.

Materiala: Gozogintza