miembro Bilatu miembro testuinguru gehiagotan

1
gorputz-adar > miembro (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dena den, lehen hiletan, jarrera bat nagusitzen da, Erreflexu Toniko Zerbikal Asimetrikoa (ETZA) dela eta: burua ezkerrera edo eskuinera begira jartzen da, alde bereko goiko eta beheko gorputz-adarra luzatuta eta beste aldekoak tolestuta direla. Sin embargo, en los primeros meses existe una posición preponderante producida por el Reflejo-Tónico-Cervical-Asimétrico (RTCA) por el cual la cabeza se dispone hacia el costado izquierdo o derecho, postura que se corresponde con la extensión del miembro superior e inferior del mismo lado y la fexión del miembro superior e inferior del lado contrario.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Bestalde, ahoz gorako etzanerak gorputzeko tenperatura erregulatzen ere laguntzen du, asfixia-sentsazioa edo gorputz-adarren bat mugitu ezinik geratzea saihesten baitu. En otro orden de cosas, la postura en decúbito dorsal también ofrece ventajas en relación con la regulación de la temperatura corporal, frente a sensaciones de asfixia o ante el aprisionamiento de cualquiera de sus miembros.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Haurrak oso lastaira bigunetan edo arropa gehiegirekin badaude, erreflexu bat aktibatuko da, Pavlov-ek "askapenarena" izendatu zuena, baina gorputz-adarrak nahieran mugi daitezkeenean baino ez da eraginkorra. si los niños se encuentran acostados sobre colchones muy blandos o demasiado abrigados se activará un reflejo, al que Pavlov denominó “de liberación” que sólo puede ser eficaz si los miembros tienen libertad de movimiento.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Ahoz gorako etzaneran, buruko, bizkarreko, ipurdiko eta lau gorputz-adarretako bermaguneek euskarri zabala osatzen dute, eta grabitate-indarraren eragina minimizatzen; hori dela eta, haurrak behar adina energia du erreakzio zirkularretarako, tarteko jarreretarako eta manipulaziorako. en la posición en decúbito dorsal los apoyos de la cabeza, espalda, nalgas y los cuatro miembros conforman una base de sustentación amplia que minimiza los efectos de la fuerza de gravedad, quedando, en consecuencia, la energía disponible para el ejercicio de las reacciones circulares, el desarrollo de las posturas intermedias y la manipulación.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Fase honen hasieraren ezaugarri da tokiz mugitu gabe gorputz-adarrak astintzea, tolestea eta luzatzea eta burua alde batera eta bestera mugitzea. el comienzo de esta fase se caracteriza por sacudidas, flexiones, extensiones de los miembros y movimientos de rotación de la cabeza, aun sin motilidad.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Gero eta gehiago altxatzen ditu goiko eta beheko gorputz-adarrak. levanta cada vez más los miembros superiores e inferiores.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Eskuak, sabela eta beheko gorputz-adarrak bermatuta, zuzentzeko erreakzioak erregulatzeko estimulazioa sortzen da. la superficie proporcionada por el apoyo de las manos, el abdomen y los miembros inferiores, se convierte en una fuente de estimulación reguladora de las reacciones de enderezamiento.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Beheko gorputz-adarren hainbat posizio deskribatzen ditu. describe una importante diversidad de posiciones en los miembros inferiores.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

• Bizitzako lehen hilabeteetan, ahoz gora etzanda jartzen diren haurrak nahi gabe mugitzen dira tokiz gorputz-adarrak astinduz. • En los primeros meses de vida los bebés que son colocados en decúbito dorsal, suelen desplazarse en forma involuntaria a partir de los movimientos de sus miembros.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Arropa motari dagokionez, mugimendu-askatasuna emateko, garrantzitsua da kontuan hartzea, arroparen kalitatea —malgua izan behar du, eta ez oso lodia—, eta modu funtzionalean josia egon behar du, lau gorputz-adarrak, enborra eta burua luzatzeko, biltzeko eta biratzeko aukera ematen duela. En relación con el tipo de ropa es importante tener en cuenta que para favorecer la libertad de movimiento, la calidad de la ropa debe ser flexible, no muy gruesa, con una confección funcional, que permita los movimientos de extensión, flexión y rotación de los cuatro miembros, el tronco y la cabeza.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra