mugimendu-askatasun

1
mugimendu-askatasun > libertad de movimiento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurraren heldutasun-mailak, objektuen kokapenak, haurraren jarrerak eta mugimendu-askatasunak zehazten dituzte esplorazio- eta manipulazio-mailak. Los diferentes niveles de exploración y manipulación están determinados por el nivel madurativo, por el dispositivo de los objetos, por la postura del niño y por la libertad de movimiento.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Mugimendu-askatasuna eragozten duten inguruneko faktoreen artean hauek aurkitu ditugu: haurra ahuspez etzatea, besoetan ibiltzea edo haur-kotxe edo -aulkitxoetan esertzea esna-aldian. Entre los factores del entorno que impiden la libertad de movimiento, hemos encontrado la colocación del niño en decúbito ventral, el sostén del niño en brazos, sentar al bebé en cochecitos o sillitas durante el tiempo de vigilia.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Jarrera horrek mugimendu-askatasuna ematen dio, egin nahi dituen ekintzen arabera jarrera hori hartzeko edo uzteko aukera baitu. esta postura le brinda libertad de movimiento, permitiéndole salir o regresar a ella, conforme a sus proyectos de acción.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Mugimendu-askatasuna premisatzat hartuz, nahiz arropa hautatzean nahiz haurra janzteko moduan, janzkerak ez ditu oztopatu behar mugimenduak. Partiendo de la premisa de libertad de movimiento tanto en la selección de la ropa como en la manera de vestir al niño la indumentaria no debe obstaculizar sus movimiento" target="_blank">movimientos.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Arropa motari dagokionez, mugimendu-askatasuna emateko, garrantzitsua da kontuan hartzea, arroparen kalitatea —malgua izan behar du, eta ez oso lodia—, eta modu funtzionalean josia egon behar du, lau gorputz-adarrak, enborra eta burua luzatzeko, biltzeko eta biratzeko aukera ematen duela. En relación con el tipo de ropa es importante tener en cuenta que para favorecer la libertad de movimiento, la calidad de la ropa debe ser flexible, no muy gruesa, con una confección funcional, que permita los relación con el tipo de ropa es importante tener en cuenta que para favorecer la libertad de movimiento" target="_blank">relación con el tipo de ropa es importante tener en cuenta que para favorecer la libertad de movimientos de extensión, flexión y rotación de los cuatro miembros, el tronco y la cabeza.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Arropa kopuruak asko mugatzen du mugimendu-askatasuna. La cantidad de ropa es un factor condicionante de la libertad de movimiento.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra