motilidad

1
mugikortasun > motilidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorozki gogorrak egitea, denbora asko igaro ondoren. Hesteen mugikortasuna oso murriztuta dagoelako gertatzen da hori. Eliminación de heces duras y demoradas en el tiempo, que suele ser debido a una gran disminución de la motilidad intestinal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bihotzerreak, minak sarritan kolonaren eremuan eta oso gorozki gogorrak. Horiek gertatzen dira elikagaiak denbora luzez egoten direlako hesteetan, hauek mugikortasuna galdu dutelako. ardores, dolores muy frecuentes en la zona del colon y heces muy duras debido a la gran permanencia del alimento en el intestino debido a la pérdida de motilidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

urdail-hesteen mugikortasuna, la motilidad gastrointestinal,

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Landare-espezie horiek hesteen mugikortasuna handitzen dute nerbio-bukaeran zuzenean jardunda; era berean, uraren eta elektrolitoen mugikortasunean ere eragiten dute. Especies vegetales que aumentan la motilidad intestinal por acción directa sobre las terminaciones nerviosas y actúan también sobre el movimiento de agua y electrolitos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta