trakzio-esfortzu Bilatu trakzio-esfortzu testuinguru gehiagotan

1
trakzio-esfortzu > esfuerzo de tracción (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zuntzen edo ardatzaren norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da ia beti trakzio-esfortzua, eta oso-oso gutxitan sortzen da trabeska, alegia, zuntzen norabidearekiko norabide normalean. El esfuerzo de tracción se verifica casi siempre en sentido paralelo a las fibras o al eje; y rarí­simas veces al través, o sea, normal a las fibras.

Materiala: Egurraren teknologia

Makurtuta dago zur-erdikako jangunea, eta hobeto sostengatzen du pieza trakzio-esfortzua egiteko. El rebajo a media madera va inclinado, y sostiene mejor la pieza para el esfuerzo de tracción.

Materiala: Egurraren teknologia

Flexio-lana egin behar duten piezetan, luzetarako ardatzaren gainean dauden zuntzek konpresio-esfortzuari aurre egin behar diote, eta luzetarako ardatzaren azpian daudenek, berriz, trakzio-esfortzuari. En una pieza flexada, las fibras situadas encima del eje longitudinal están sometidas a un esfuerzo de compresión, y las que se encuentran debajo de este eje sufren un esfuerzo de tracción.

Materiala: Egurraren teknologia

Lotutako pieza kurbaturen trakzio-lana kalkulatzea (ikusi 1.104. irudia). Lotutako piezek trakzio-esfortzuei aurre egin behar dietenean, onena da bi brida edo juntura-estalki jartzea bi piezen arteko lotunean, eta bernoak erabiliz eustea brida edo juntura-estalkiei (ikusi 1.104.A irudia). Cálculo de piezas empalmadas (fig. 1.104). Para los casos de piezas empalmadas sometidas a esfuerzos de tracción, lo mejor es colocar dos bridas o cubrejuntas, sujetas con pernos, en la unión de las dos piezas (fig. 1104-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabidearekiko paraleloa den zer trakzio-esfortzu jasan dezake egurrezko pieza batek, piezaren lan-koefizientea 55 kg/cm2-koa bada eta diametroa 15 cm-koa bada? ¿Qué esfuerzo de tracción paralelo a las fibras podrá resistir una pieza de madera, sabiendo que su coeficiente de trabajo es de 55 Kg./cm2., y el diámetro de la pieza es de 15 cm?

Materiala: Egurraren teknologia