audio Bilatu audio testuinguru gehiagotan

1
audio > audio (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
Audio-seinaleak biltzeko sistema digital baten oinarrizko eskema. Esquema básico de un sistema digital para almacenamiento de señales de audio.

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Disko gogorreko grabazioa digitala denez, seinalea ez da degradatuko, etengabe pasatzen baita erregistro-buruaren gainetik. Horrez gainera, sortutako audioa ez da galduko segmentu bat berriz sinkronizatzeko audioa berriro grabatzen denean. Puesto que la grabación en disco duro es digital, no hay degradación de la señal debido a los pases continuos sobre una cabeza de registro, ni pérdida de generaciones al regrabar el audio para resincronizar un segmento.

Materiala: Soinu profesionala

Esate baterako, nire AMS AudioFile sisteman, monofonikoan 2 orduz grabatzeko edukiera dut (edo 1 ordu estereofonikoan), baina, hasierako 2 orduko grabazioan oinarrituta, audio-irteerako 24 ordu ere sor ditzaket! Por ejemplo, en mi AMS AudioFile, la capacidad de grabación que tengo es de 2 horas en mono (ó 1 hora en estéreo), pero puedo crear a partir de la grabación inicial de 2 horas ¡hasta 24 horas de salida de audio!

Materiala: Soinu profesionala

Audio-produkzio gehienetan, Cue horiek segida definituan erreproduzitu behar dira, magnetofonoan erreproduzituko balira bezala. La mayoría de las producciones de audio requieren que estos Cues se reproduzcan en una secuencia definida, simulando la reproducción en un magnetofón.

Materiala: Soinu profesionala

Aipatutako gertaerak Cue-biblioteketako Cue-en berdin-berdinak direla jotzen badugu, lau gertaerako lehenengo sailak 12 audio-minutu betetzeko ditu. Minutu horiek 12 minutuko Cue-denboran oinarritzen dira, hau da, 12 minutuko memoria-denboran. Si suponemos que los Events arriba mencionados son idénticos a los Cues de los que proceden en la biblioteca de Cues, podemos ver en el diagrama que la primera serie de cuatro Events comprende 12 minutos de audio, basados en un tiempo total del Cue de 12 minutos, es decir, 12 minutos de tiempo de almacenamiento.

Materiala: Soinu profesionala

Audio digitala ordenagailuko disko gogorretan grabatzea eta gordetzea du eginkizun nagusi. Su función principal es la grabación y almacenamiento de audio digital en discos duros de ordenador.

Materiala: Soinu profesionala

Pantailan editatu arren (edo kasu honetan txertatu), audio osoak diskoan jarraituko du. Aunque se edita (o, en este caso, se pincha) en la pantalla, el audio se queda en el disco en su total.

Materiala: Soinu profesionala

Ikastaro hauek ematen ditu: telebista, magnetoskopioak, kamerak, satelite bidezko telebista, audio digitala, mikroelektronika (GP elektronika digitala eta PCen konponketa). Imparte cursos de televisión, magnetoscopios, cámaras, TV por satélite, audio digital, microelectrónica (electrónica digital GP y reparación de Pcs).

Materiala: Soinu profesionala

Audio digitala. Audio Digital.

Materiala: Soinu profesionala

Curso de Audio Digital, Sony Service, Ed. Aura, Bartzelona, 1986. Curso de Audio Digital, Sony Service, Ed. Aura, Barcelona, 1986.

Materiala: Soinu profesionala

audio > audio (9 testuinguru)
eu testuak eu testuak
Creative Audio. Creative Audio.

Materiala:

Institute of Audio Research. Institute of Audio Research.

Materiala:

Institute of Audio & Video Eng. Institute of Audio & Video Eng.

Materiala:

B. A. Blesser, Digitization of audio: B. A. Blesser, Digitization of audio:

Materiala:

AES Recommended practice for professional digital audio applications employing PCM. AES Recommended practice for professional digital audio applications employing PCM.

Materiala:

Skip Frazee Audio E. School. Skip Frazee Audio E. School.

Materiala:

Audio Recording Tech Institute. Audio Recording Tech Institute.

Materiala:

Audio Recording. Audio Recording.

Materiala:

SAE (School of Audio Engineering) SAE (School of Audio Engineering)

Materiala: