errotulazio-koadro Bilatu errotulazio-koadro testuinguru gehiagotan

1
errotulazio-koadro > cuadro de rotulación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibide moduan, bi motatako errotulazio-koadroak agertzen dira jarraian (3.2. eta 3.3. irudiak). Como ejemplo, se indican a continuación dos tipos de cuadros de rotulación (figuras 3.2y 3.3):

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Errotulazio-koadro bakun baten neurriak. Dimensiones de un cuadro de rotulación sencillo.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Errotulazio-koadro oso baten neurriak. Dimensiones de un cuadro de rotulación completo.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

A3 formatua (420x297 mm), errotulazio-koadroarekin (eskuinean). Formato A3 (420x297 mm) con cuadro de rotulación (derecha).

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Errotulazio-koadroa edo inskripzio-laukia. Cuadro de rotulación o cajetí­n.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Errotulazio-koadrotik laminaren ertzeraino doazen marjinek 10 mm-koak izan behar dute. Ezkerreko marjina 20 mm-rainokoa izan daiteke, planoak uztai, grapa eta abarren bidez artxibatu behar direnean. Los márgenes desde el cuadro de rotulación hasta el borde de la lámina serán de 10 mm, pudiéndose aumentar el margen izquierdo hasta 20 mm, cuando los planos vayan a ser archivados mediante anillas, grapas, etc.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

A4 formatua (210x297 mm), errotulazio-koadroarekin (ezkerrean). Formato A4 (210x297 mm) con cuadro de rotulación (izquierda).

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak