maskara Bilatu maskara testuinguru gehiagotan

1
maskara > mascarilla (82 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adierazi aurpegi-maskara honek zer aplikazio duen: Indica cuál será la aplicación de la siguiente mascarilla:

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Eragin leuntzaileko maskarak. Mascarillas de acción alisante.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Buztin-maskara bat aplikatuko duzu akne papulo-pustuloso larria duen bezero baten aurpegian. Vas a aplicar una mascarilla de arcilla sobre el rostro de un cliente con acné pápulo-pustuloso muy severo.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Maskara edo kataplasma gisa aplika daitezke, eta bestelako elementu egoki batzuk gehitzeko aukera dago, adibidez, olio esentzialak. Se pueden aplicar en forma de mascarilla o de cataplasma, siendo factible el añadir otros elementos apropiados, como aceites esenciales.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Birsortzailea denez, eraginkorrak izan daitezke zenbait substantzia egoki (basamahats-infusioa edo hamamelis, geranio, limoi edo laranjondo-lorearen esentzia) gehitu zaizkien buztinezko maskarak. Por su acción regeneradora pueden ser efectivas mascarillas de arcilla a las que se añadan sustancias apropiadas, como infusión de vid silvestre o esencia de hamamelis, geranio, limón o azahar.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Estetikan maskaretan eta xanpuetan erabiltzen da helburu horietarako. En Estética se utiliza en mascarillas y champús para estos fines.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Erabiltzen diren produktu batzuk toxikoak dira; horregatik, maskararekin lan egitea gomendatzen dute. Algunos de los productos utilizados son tóxicos por lo que se recomienda trabajar con mascarilla.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Maskara. Mascarilla.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Limoi-esentzia duten buztinezko maskarak erabil daitezke. Utilización de mascarillas de arcilla con esencia de limón.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Pigment Fix Plast edo pigmentuzko maskara eta zapitxo hotzak aplikatuko ditugu. Aplicamos mascarilla de pigmento o " pigment fix plast " y toallitas frías

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

2
maskara > máscara (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maskarak oso egokiak dira istorioak azaltzeko edo antzezteko. Las máscaras son muy útiles para explicar historias o representarlas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Maskarak Las máscaras

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur-hezkuntzan istorioak azaltzeko edo antzezteko balio dute maskarek, eta abereenak bereziki egokiak dira. En la educación infantil, las máscaras son útiles para explicar historias o representarlas, y son muy apropiadas las de animales.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Aurpegia estaltzeko maskarekin eta jantzi koloretsuekin jokatzen duten pailazoen, malabaristen, istorioa kontatzen da. En ella se relata una historia de payasos, malabaristas que actúan con máscaras que cubren sus caras y trajes de colorines.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Karakterizazioko makillajea, jantziak eta maskarak erabil daitezke, egoki irudituz gero. Se pueden utilizar maquillaje escénico, vestuario y máscaras, si se cree conveniente.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hala ez bada, astebete eskain diezaiokegu ipuinaren sortze-lanari, eta beste bi aste koreografiari, prestaketei (jantziak, maskarak eta abar) eta entseguari. En caso de que aún no se haya trabajado, se puede dedicar una semana a la creación del cuento y otras dos a la creación de las coreografías, los preparativos (vestuario, máscaras, etc.) y el ensayo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudimen pixka batekin eta arropa egokia konbinatuz, maskara edo makillajea osa daiteke antzeztu nahi dugun pertsonaiaren mozorroa lortzeko. Con un poco de imaginación y combinando la ropa adecuada, es posible complementar la máscara o el maquillaje a fin de obtener un disfraz del personaje que se desea representar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurtxoen interesa areagotzeko eta haien ikasgura eta alderdi ludikoa sendotzeko zenbait baliabide behar ditu jolas dramatikoak, hala nola maskarak, makillajea, jantziak, testua eta musika. Horrek guztiak adierazpenarekiko interesa piztuko die. El juego dramático, para acrecentar el interés de los pequeños y reforzar su vertiente lúdica y educativa, necesitará de algunos recursos como máscaras, maquillaje, vestuario y texto y música, que potenciarán el interés por la expresión.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Maskarekin antzezten denean, mugimenduek eta maskarak irudikatzen duen irudiak bat etorri behar dute. Durante la representación con máscaras, es necesario que los movimientos sean acordes con la imagen que la máscara representa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Dena den, maskararekin konfiantza har dezaten eta beldurrik izan ez dezaten hobe da lehenbizi hezitzaileak jartzea. No obstante, conviene que la máscara se la ponga primero la educadora o educador delante de los niños para que se familiaricen con ella y no tengan miedo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

3
maskara > mascarilla (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
berun-hautsa ere kaltegarria da, eta, horregatik, beti maskara babesleez lan egin behar dugu, arnas bideetatik gure organismoan sar ez dadin. el polvo de plomo es igualmente nocivo por lo que debemos trabajar siempre con mascarillas protectoras para evitar que, a través de las vías respiratorias, entre en nuestro organismo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Maskara egokiak Mascarillas adecuadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Maskararen gorputza Cuerpo de la mascarilla

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

TMP maskara edo mozorroduna TMP Con máscara o mascarilla

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

9.5. irudia. Maskara. Figura 9.5. Mascarilla.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eraikuntzari dagokionez, gainazalak prestatu eta pintatzeko eremua isolatu egin behar da lantegiko gainera eremuetatik, halako moldez non arnasteko maskara eremu horretan dagoen pertsonalak soilik erabili behar izango baitu. Se debe aislar constructivamente la zona de preparado y pintado de superficies del resto del taller de forma que sólo tenga que utilizar la mascarilla de respiración el personal que está en esa zona.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erabili eta botatzekoa ez den ekipo iragazle bat erabiltzen denean, kontuan hartu behar da arnasketako lurrun guztia maskara edo mozorroaren gorputzean geratzen dela; horregatik, behar bezala garbitu behar dugu erabili ondoren eta, batez ere, norbera babesteko ekipoa pertsonala eta transferiezina dela kontuan hartu behar dugu. Cuando se utiliza un equipo filtrante no desechable, siempre hay que tener en cuenta que todo el vaho procedente de la respiración se queda en el cuerpo de la máscara o mascarilla, por lo que tenemos que proceder a su correcto limpiado después de cada uso y, sobre todo, tener en cuenta que un equipo de protección personal es personal e intransferible.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Maskara eta mozorro hauek hiru multzotan banatzen dira, erabilera-mugaren arabera, zertarako diseinatu diren kontuan hartuta. Estas máscaras y mascarillas están divididas en tres grupos dependiendo del lí­mite de utilización para el que han sido diseñadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

P2 inskripzioa duen maskarak eguratsean esekita dauden ur-oinarriko partikulak eta aerosolak jasaten ditu, onartutako gehienezko balioa baino 12 aldiz gehiagora arte. Una mascarilla con la inscripción P2 soporta partí­culas en suspensión en la atmósfera y aerosoles de base acuosa hasta 12 veces el valor máximo permitido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

NBE honetan, maskararen gorputza da iragazkia. En este EPI, el cuerpo de la mascarilla es el filtro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan