nahasketa-ataka

1
nahasketa-ataka > trampilla de mezcla (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek zenbait bereizgarri eskatzen ditu eraikuntzan, hala nola bi nahasketa-ataka dituen aire-girogailu blokea, banaketa-ataka desberdinak, eta bi tenperatura hautatzeko aukera ematen duen aginte-panela. Ello comporta unas diferencias constructivas como pueden ser un bloque climatizador con dos trampillas de mezcla, diferentes ser un bloque climatizador con dos trampillas de distribución y panel de mandos con doble selección de temperatura.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hortaz, ura etengabe ari denez zirkulatzen berokuntza-erradiadoretik (ez dago txorrotarik), motorra hobeto hozten da; nahasketa-ataka bat dago, eta horrek erradiadorean zehar ibiltzen den giro-airearen kantitatea erregulatzen du, eta, horregatik, ez da izaten arestian aipatutako matxurarik. Así­ pues, la circulación de agua por el radiador de calefacción es continua (no hay grifo), lo cual contribuye a una mejor refrigeración del motor; existe una trampilla de mezcla que regula la cantidad de aire ambiente que atraviesa el radiador, con lo que desaparecen las averías anteriormente citadas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nahasketa-ataka Trampilla de mezcla

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura-agintea, kolore gorria eta urdina ditu, eta berokuntza-txorrotara edo nahasketa-atakara konektatuta dago. Mando de temperatura, identificado con los colores rojo y azul y conectado al grifo de calefacción o a la trampilla de mezcla.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiazta ezazu berokuntza-txorrota edo nahasketa-ataka erabat irekita ote dauden. Verifica si el grifo de calefacción o la trampilla de mezcla se encuentran totalmente abiertos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Nahasketa-atakaren bitartez. a) La trampilla de mezcla.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) Nahasketa-ataka gaizki doituta dagoelako. b) Mal reglaje de la trampilla de mezcla.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hurrengo unitate didaktikoan aire girotua aztertuko dugu, eta unitate horretan ikusiko dugu aire-girogailuaren blokeak berokuntza-erradiadorea jartzeaz gain, antzeko beste elementu bat ere jartzen duela, bidaiari-lekura sartzen den airea hozteko gai dena; horregatik, nahasketa-atakak garrantzi handiagoa izango du. En la siguiente unidad didáctica estudiaremos el aire acondicionado, donde veremos que el bloque climatizador incorpora, además del radiador de calefacción, otro elemento similar capaz de enfriar el aire que entra al habitáculo, con lo que la trampilla de mezcla cobrará un significado más real.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailu batean identifika ezazu tenperatura erregulatzeko sistema txorrotaren bitartez edo nahasketa-atakaren bitartez egiten den. Identifica en un vehí­culo si el sistema de regulación de temperatura es mediante grifo o trampilla de mezcla.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aginte-mahaian egon ohi da, normalean erdialdean. Altzairuzko kableei lotutako palanka lerrakorrak edo aginte birakariak dira, eta, horiek, aldi berean, nahasketa-atakei eta banaketa-atakei lotuta daude. Situado en el salpicadero, generalmente en la parte central, se trata de unas palancas deslizantes o mandos giratorios unidos a unos cables de acero, y estos, a su vez, a las trampillas de mezcla y de reparto.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak