bloque climatizador Bilatu bloque climatizador testuinguru gehiagotan

1
aire-girogailu bloke > bloque climatizador (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Birzirkulazio-tekla sakatzean, kontrol-unitateak kanpotiko airea sartzeko ataka ixten du, eta, horren eraginez, aire-girogailu blokeak bidaiari-lekuko airea erabili behar du nahitaez. Al pulsar la tecla de recirculación, la unidad de control cierra la trampilla de entrada de aire del exterior, lo que obliga al bloque climatizador a tomar aire del habitáculo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Aire-girogailu blokearen sarreran aireak duen tenperatura. - La temperatura del aire a la entrada del bloque climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Haize-makinaren turbinaren erregimeneko erreguladorea aire-girogailu blokeari zuzenean lotuta ageri ohi da, eta horrela hozten da, disipadore termiko baten bitartez, sarreratik igarotako aireari esker. El regulador de régimen de la turbina del soplador de aire suele ir fijado directamente al bloque climatizador, y de ese modo se refrigera, a través de un disipador térmico, mediante el paso del aire de entrada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Batzuetan, aire-girogailu blokea desmuntatzeko, aginte-mahaia desmuntatu behar izaten da aurretik. Algunas veces, para desmontar el bloque climatizador puede ser necesario desmontar antes el salpicadero

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire-girogailu blokea osatzen duen beste elementu bat haizagailua da. Otro elemento que forma parte del bloque climatizador es el ventilador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiazta ezazu aire-girogailu blokearen atakak normaltasunez dabiltzala, eta, normal ez badabiltza, egokitu behar bezala aginte-kableak. Verifica que las trampillas del bloque climatizador actúan con normalidad y, en caso de no hacerlo, ajusta convenientemente los cables de mando.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Haizagailuaren motorra ateratzeko, aire-girogailu blokea desmuntatu behar izaten da beti. c) Para extraer el motor del ventilador siempre hay que desmontar el bloque climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Normalean, anomalia hori dagoela ikusten da, alde batetik, bidaiari-lekuaren barruan, gidariaren edo gidari-lagunaren oinetan gehienetan, tanta-jarioa izaten delako, eta beste alde batetik, usain bereizgarri bat izaten delako; horrek esan nahi du aire-girogailu blokea desmuntatu egin behar dela eta beste berokuntza-erradiadore bat jarri behar dela. Normalmente se detecta esta anomalía por un goteo en el interior del habitáculo, generalmente a los pies del conductor o pasajero, acompañado de cierto olor caracterí­stico, lo que implica el desmontaje del bloque climatizador y la sustitución del radiador de calefacción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a. Desmunta ezazu aire-girogailu blokea. a. Realiza el desmontaje del bloque climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire-girogailu blokea desmuntatzea Desmontaje del bloque climatizador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

aire-girogailuaren bloke > bloque climatizador (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hurrengo unitate didaktikoan aire girotua aztertuko dugu, eta unitate horretan ikusiko dugu aire-girogailuaren blokeak berokuntza-erradiadorea jartzeaz gain, antzeko beste elementu bat ere jartzen duela, bidaiari-lekura sartzen den airea hozteko gai dena; horregatik, nahasketa-atakak garrantzi handiagoa izango du. En la siguiente unidad didáctica estudiaremos el aire acondicionado, donde veremos que el bloque climatizador incorpora, además del radiador de calefacción, otro elemento similar capaz de enfriar el aire que entra al habitáculo, con lo que la trampilla de mezcla cobrará un significado más real.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak