trampilla

1
ataka > trampilla (56 testuinguru)
eu testuak es testuak
Birzirkulazio-tekla sakatzean, kontrol-unitateak kanpotiko airea sartzeko ataka ixten du, eta, horren eraginez, aire-girogailu blokeak bidaiari-lekuko airea erabili behar du nahitaez. Al pulsar la tecla de recirculación, la unidad de control cierra la trampilla de entrada de aire del exterior, lo que obliga al bloque climatizador a tomar aire del habitáculo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurkitu aire-birzirkulazioko ataka, eta egiaztatu ongi dabilela. Localiza la trampilla de recirculación de aire y comprueba su funcionamiento.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atakak Trampillas

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Airearen kalitatearen sentsorearen eraginez, KUEak birzirkulazio-ataka aktibatzen du. El sensor de calidad del aire hace que la UCE active la trampilla de recirculación.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

j) Eragin birzirkulazio-teklari eta ahalegindu ataka hori aurkitzen. Egiaztatu atakaren posizioa aldatzen dela. j) Acciona la tecla de recirculación e intenta localizar dicha trampilla comprobando que cambia de posición.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Aire-girogailu blokean (serbomotorrik gabe) sartzeko aukera baduzu, egiaztatu eskuz atakak behar bezala mugitzen direla. c) Si puedes acceder al bloque climatizador (sin los servomotores), comprueba con la mano el correcto desplazamiento de las trampillas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hurrengo unitate didaktikoan aire girotua aztertuko dugu, eta unitate horretan ikusiko dugu aire-girogailuaren blokeak berokuntza-erradiadorea jartzeaz gain, antzeko beste elementu bat ere jartzen duela, bidaiari-lekura sartzen den airea hozteko gai dena; horregatik, nahasketa-atakak garrantzi handiagoa izango du. En la siguiente unidad didáctica estudiaremos el aire acondicionado, donde veremos que el bloque climatizador incorpora, además del radiador de calefacción, otro elemento similar capaz de enfriar el aire que entra al habitáculo, con lo que la trampilla de mezcla cobrará un significado más real.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Banaketa-agintea, geziak edo ikonoak ditu, eta banaketa-ataketara konektatuta dago. Mando de distribución, identificado con flechas o iconos y conectado a las trampillas de reparto.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Atakak ez daudelako behar bezala doituta. a) Reglaje incorrecto de las trampillas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aska ezazu aginte-kablea eta egiazta ezazu atakak erraz mugitzen ote diren eskuaz. Suelta el cable de mando y comprueba si las trampillas se mueven fácilmente con la mano.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak