listoi

1
listoi > listón (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorputz-babesek hiru L eduki behar dituzte soldatuta hurrenez hurren, 1,20 metrora, 0,70 metrora eta 0,20 metrora goiko listoia, erdikoa eta errodapia jartzeko, hurrenez hurren. Los guardacuerpos llevarán soldada una "L" a 1,20 metros, otra a 0,70 m. y otra a 0,20 m., para colocar en ellas el listón superior, intermedio y rodapié.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, sarearen mailak goiko listoitik eta beheko listoitik sartuko dira banan-banan (426., 427. eta 428. irudiak), sareak behar den erresistentzia izan dezan. Su cosido se realizará pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior (fig. 426,427 y 428), de forma que la red quede con una resistencia adecuada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

% 12-21eko maldatik aurrera, sistema obran jartzea mekanikoa da, eta 130 m2-ko errendimendua aurreikusten da eguneko eta ekipoko. Estalkiko taulan mekanikoki ainguratutako arrastelen edo listoien gainean ezartzen da, 2.4 irudian ikus daitekeenez, tirafondo eta tako zabalgarrien bitartez. Arrastelak eta listoiak, autoklabean tratatutako zurezkoak dira. La puesta en obra del sistema, a partir del 12-21% de pendiente, es mecánica, con un rendimiento estimado de 130 m2/día/equipo, apoyado sobre rastreles de madera o listones de madera tratada en autoclave, anclados mecánicamente al tablero de cubierta, según se observa en la Figura 2.4, media

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hobe da estalkiko taula eta zurezko listoiak hotzeko asfalto-emultsioko geruza batez estaltzea (bi geruza gurutzatu eta 1-1,5 kg/m2-ko kontsumoa), estankotasuna bermatzeko estaltzean sor daitezkeen larrialdien aurka. Es aconsejable el proteger el tablero de cubierta y listones de madera con una capa de emulsión asfáltica en frí­o en dos manos cruzadas con consumo de 1-1,5 kg/m2, como garantía de estanquidad contra posibles emergencias en la cubrición.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Sistema obran jartzeko, % 21eko malda batetik abiatu behar da gutxienez eta 130 m2-ko errendimendua aurreikusi, eguneko eta ekipoko. Obran jartzeko eragiketa mekanikoa da, eta egitura arin bat du euskarri gisa, autoklabean tratatutako zurezko arrastel edo listoi batzuek osatua, sekzio desberdinetakoak obra-beharren arabera. 5.1. irudian jaso da La puesta en obra del sistema, a partir de una pendiente mí­nima del 21% y con un rendimiento estimado de 130 m2/día/equipo, es mecánica, apoyada sobre una estructura ligera constituida por unos rastreles o listones de madera tratados en autoclave de distintas secciones, según necesidades de

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Zurezko 3 x 4 cm-ko beste listoi batzuk jartzen dira, aurrekoekiko ortogonalean eta elkarren artean 0,40 m bereizita gutxi gorabehera, aldez aurretik ezarritakoetan ainguratuak galvanizatutako edo zinkatutako iltzeen bitartez. b) Colocación de otros listones de madera de 3 x 4 cm ortogonalmente a los anteriores, con una separación entre sí­ aproximadamente de 0,40 m anclados a los ya instalados, con clavos galvanizados o cincados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aldez aurreko kasuetan bezalaxe jardungo dugu kasu honetan, baina salbuespen batekin: teila makurraren kasuan bezala, uhin-altuerak baino 4 cm altuagoa izan behar du lehen listoiak. En este caso la actuación es la misma que la descrita para los casos anteriores, con la salvedad, como en el caso de la teja curva, de que el primer listón debe tener una altura superior en 4 cm a la altura de onda.

Materiala: Eraikinaren estalkia