erregulazio-malguki

1
erregulazio-malguki > muelle regulador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erregulazio-malgukiaren multzoa Conjunto muelle regulador

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Euste-palankaren goiko muturrak, berriz, eusteko buloiaren eta hagaxkaren eskuinerantz tiratzen du, erregulazio-malgukia konprimatzeko. Esta última tira, mediante su extremo superior, hacia la derecha del perno de fijación y de la varilla, para comprimir el muelle regulador.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Konprimatu egiten da erregulazio-malgukia, betiere fabrikatzaileak ezarritako gehieneko erregimena iristen bada. El muelle regulador se comprime, siempre que se alcance el régimen máximo establecido por el fabricante.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

erregulazio-malguki > muelle de regulación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erregulazio-malgukiak Muelles de regulación

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Biraketa-abiaduraren arabera, pisu zentrifugoak (1) (8.39 irudia) gehiago edo gutxiago aldentzen dira, erregulazio-zorroa (2) abio-palankaren eta euste-palankaren (4) kontra bultzatuz —erregulazio-malgukiak (5) eusten die erregulazio-zorroaren kontra bi palanka horiei—. Según la velocidad de rotación, los pesos centrí­fugos (1) (figura 8.39) se separan más o menos empujando al manguito regulador (2) sobre la palanca de arranque y la palanca de sujeción (4), las cuales se mantienen contra él gracias al muelle de regulación (5).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Azeleratzean, pausaguneko posizioa utzi egiten du erregimena kontrolatzeko palankak eta berekin arrastatzen du gidari-kaxa, non erregulazio-malgukia baitago. Cuando se acelera, la palanca de control de régimen abandona su posición de reposo arrastrando a la caja-guía, en la cual se ubica el muelle de regulación.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Erregulazio-malgukiaren (8) eraginez, bat egiten dute eusteko palankak (9), topekoak, gidari-larakoak eta kontrol-konoak. Mediante el muelle de regulación (8), se hacen solidarias la palanca de sujeción (9), la de tope, el pasador guía y el cono de control.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Elementu hauek ditu (8.67 irudia): gorputza (1), non pistoia 82) eta erregulazio-malguki bat (3) egoten diren. Kanpoko torlojuak (4), zeina azkoinak (5) blokeatzen duen, doitzen du malgukiaren aurrekarga. Está compuesta (figura 8.67) por un cuerpo (1) en el que se alojan el pistón (2) y un muelle de regulación (3) cuya precarga es ajustada por el tornillo exterior (4), el cual está bloqueado mediante la tuerca (5).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

erregulazio-malguki > muelle de regulación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erregulazio-malgukia Muelle de regulación

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura handi samarra bada (horrek esan nahi du lurrungailuan likido hozgarri gutxi dagoela), P1 handia izango da, P2ren gainetik egongo da eta erregulazio-malgukiak amore emango duenez gero, zurtoina jaitsi egingo da eta balbula irekiko du, eta, horrela, fluido frigorifikoaren emariak igarobide handiagoa izango du. Si la temperatura es relativamente alta, lo cual es indicativo de que en el evaporador hay poco lí­quido refrigerante, la P1 será alta, superará la P2 y el muelle de regulación cederá, de forma que el vástago baje abriendo la válvula, y de este modo dar un mayor paso para el caudal del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrungailuaren irteera-tenperatura txiki samarra bada, fluido lurrunkorra uzkurtu egiten da; orduan, P1ek ezin du erregulazio-malgukiaren indarra gainditu, eta balbulak itxi egingo du fluido frigorifikoa igarotzeko bidea. Si la temperatura de salida del evaporador es relativamente baja, el fluido volátil se contrae; entonces, la P1 ya no puede superar la fuerza del muelle de regulación y la válvula cerrará el paso del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak