ile-apaintzaile Bilatu ile-apaintzaile testuinguru gehiagotan

1
ile-apaintzaile > peluquero (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lanbideari berez hasiera eman zion lehen ile-apaintzailea agertu zen: Aparece el primer peluquero iniciador de la profesión como tal:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaintzaileak agertu ziren, burgesiarekin lan egiteko, batez ere etxez etxe ibiltzen zirenak, bezeroen etxeetara joanez lanera. Aparecieron los peluqueros, que trabajaban sobretodo a domicilio cuando lo hacían con la burguesía, desplazándose a trabajar al hogar de las clientas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Lanbidea behin-betiko finkatu zen, emakumezko bezeroak garbitzen eta batez ere orrazten zituzten ile-apainketako adituena alegia, eta ordainsari baten truke aritzen ziren, Gorteko antzinako ile-apaintzaileek ez bezala, horiek lanbidea ikasitako neskameak edo bestelako zerbitzariak izaten baitziren, edota ileordeak egiten zituzten artisauak edo jostunak. Se asentó definitivamente el oficio, el de expertos en cabello que lavaban y sobretodo peinaban a grupos de clientas a cambio de una remuneración económica; a diferencia de los antiguos peluqueros de la Corte que solían ser doncellas u otros sirvientes que aprendieron la profesión o bien artesanos o sastres que confeccionaban pelucas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Handik urte gutxi batzuetara Europan eta Estatu Batuetan ile-apaintzaileen lehen sindikatu eta elkarteak sortzen hasi ziren, gaur egungo ile-apainketaren beste oinarrietako bat finkatuz. Pocos años después empezaron a surgir en Europa y Estados Unidos los primeros sindicatos y asociaciones de peluqueros, sentando otra de las bases de lo que es la peluquería hoy en día.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Produktuei dagokienez, ile-apaintzaileen lan neketsua bere horretan utzi behar zuten lakek eta plisek gorakada handiena izan zuten urte haietan. En lo que a productos se refiere fueron los años de mayor auge de lacas y plis que debían mantener intacto el laborioso trabajo de los peluqueros.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bigarren mailako ofiziala edo ile-apaintzailea, zeina bera ere arlo-prestakuntza eta esperientzia handia duen profesionala baita. El oficial de segunda o peluquero, que es también un profisional con una amplia formación y experiencia en multiples áreas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaintzaileok dugun baliabide teknologikoa da, gure bezeroen ilearen egoera aztertzeko. Es un recurso tecnológico que tenemos los peluqueros para comprobar el estado en el que se encuentra el cabello de nuestros clientes.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaintzaileak nahiago izaten du eskulan artistikoa, hori sortzailea eta berritzailea baita, baina profesionalak, esku-trebetasuna ez ezik, hainbat arlotako ezaupide teknikoak behar izaten ditu, kontuan hartuta larruazalean eta ilean ondorioak izan ditzaketen kosmetikoak erabiltzen dituela. El profesional peluquero siente preferencia por el trabajo artí­stico manual pues es creativo e innovador, pero el peluquero no requiere solo habilidad manual sino que además precisa de conocimientos técnicos en diversos campos, teniendo en cuenta que se utilizan cosméticos que pueden producir diferentes efectos en la piel y el cabello.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apainketan, irudi pertsonala zaintzea bereziki garrantzitsua da. Izan ere, ile-apaintzaileak irudia saltzen du batez ere, eta ile-apaintzailearen irudia bera da bezeroak lehen harremanean jasotzen duena. El cuidado de la imagen personal en peluquería es especialmente importante, el profesional peluquero vende sobre todo imagen, y es precisamente la propia imagen del peluquero lo que percibe el cliente en el primer contacto.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Beraz, beharrezkoa izango da estilo propio bat izatea, iraunkorra nahiz modaren gorabeherak kontuan hartzen dituena, ile-apaintzaileak egokitzat jotzen duenaren arabera. Por lo tanto será necesario adoptar un estilo propio que podrá mantenerse o estar sujeto a los antojos de la moda tanto como el profesional peluquero crea conveniente.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko