habexka Bilatu habexka testuinguru gehiagotan

1
habexka > vigueta (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sareak erabat zabaldu direnean, mekanora igo beharko dugu oholak jartzen hasteko. Irmo finkatuko ditugu, eta habexka aurreatezatuen eta gangatilen antolamendua prestatuko dugu. Una vez extendidas totalmente las redes, es el momento de subir al mecano a iniciar las tareas de distribución de los tableros, encajándolos de manera firme, preparando la distribución de las viguetas pretensadas y bovedillas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, habexkak eta gangatilak sare horizontalen gainean jarriko dira (464. irudia). Posteriormente, se realizará directamente la colocación de viguetas y bovedillas encima de las redes horizontales (fig. 464).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Estalki lauaren atal nagusiak 1.2 irudian irudikatu dira. Gainazal lau bat dauka oinarrian, habexka eta gangatila zeramikoen forjatu batek osatua (1). Gainean, Portland zementuzko morteroko konpresio-geruza (2), sare-formako forjatua edo hormigoizko lauza. La Cubierta Plana, representada básicamente en la Figura 1.2, tiene como base una superficie plana formada por un forjado de viguetas y bovedillas cerámicas (1) con capa de compresión de mortero de cemento Portland (2), forjado reticular o losa de hormigón.

Materiala: Eraikinaren estalkia

euskarria esaten zaio, eta eraikinaren azken forjatuaz sortzen da (1). Habexka eta gangatila zeramikoz osatua dago forjatua, eta behealdeari igeltsuzko luzitua erantsi zaio (1,5-2 cm), baita konpresio-geruza batez armatutako hormigoia ere; bestela, sare-formako forjatua izan daiteke, sare elektrosoldatu batez armatutako hormigoizko geruza batez estalia. denominada soporte, se crea con el último forjado (1) de la edificación, constituido por viguetas y bovedillas cerámicas + enlucido de yeso de 1,5-2 cm en la cara inferior del forjado, hormigón armado con capa de compresión o forjado reticular con capa de hormigoncillo armado con mallazo electrosoldado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Konposizioari hasiera emateko, euskarria prestatu behar da. Normalean, habexka eta gangatila zeramikoen forjatua izaten da euskarria, hormigoi armatuzko konpresio-geruza bat eta sare elektrosoldatu bat erantsita, NBE QB-90 araua betez. La composición se inicia sobre un soporte existente, originado normalmente por un forjado de viguetas y bovedillas cerámicas con capa de compresión de hormigoncillo armado con mallazo electrosoldado, cumpliendo con la normativa NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki-taula (1): habexka eta gangatilen forjatu zeramiko bat edo adreilu meheen taula zeramiko bat, tabike zulatuen gainean ezarria. Horri hormigoizko konpresio-geruza bat gaineratzen zaio (2), sare fin elektrosoldatu batez armatua. Ondorioz, estalkiaren malda sortzen da. Tablero de Cubierta (1); formado por un forjado cerámico de viguetas y bovedillas o tablero cerámico de rasillones sobre tabiques palomeros, con capa de compresión (2) de hormigoncillo, armada con mallazo fino electrosoldado, que originan la pendiente de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki-taula (1): habexka eta gangatilen forjatu zeramiko bat edo adreilu meheen taula zeramiko bat, tabike zulatuen gainean. Horri hormigoizko konpresio-geruza bat gaineratzen zaio (2), sare fin elektrosoldatu batez armatua. Ondorioz, estalkiaren malda sortzen da. Tablero de Cubierta (1); formado por un forjado cerámico de viguetas y bovedillas o tablero cerámico de rasillones sobre tabiques palomeros, con capa de compresión de hormigoncillo, armada con mallazo fino electrosoldado, que originan la pendiente de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiko taula (1): habexka eta gangatilen forjatu zeramiko bat edo adreilu meheen taula zeramikoa, tabike zulatuen gainean, estalduaren malda sortzen dutenak. Tablero de Cubierta (1); formado por un forjado cerámico de viguetas y bovedillas o tablero cerámico de rasillones sobre tabiques palomeros, que originan la pendiente de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

euskarria esaten zaio (1), habexka eta gangatilen forjatu zeramiko batez sortzen da, behealdean 2-3 cm-ko igeltsuzko geruzarekin edo sare elektrosoldatu batez armatutako konpresio-geruza bat duen sare-formako forjatuarekin. denominada soporte (1), se origina con un forjado cerámico de viguetas y bovedillas con capa de yeso de 2-3 cm por la cara inferior o un forjado reticular con capa de compresión armada con mallazo electrosoldado.

Materiala: Eraikinaren estalkia