konpresio-geruza Bilatu konpresio-geruza testuinguru gehiagotan

1
konpresio-geruza > capa de compresión (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
euskarria esaten zaio, eta eraikinaren azken forjatuaz sortzen da (1). Habexka eta gangatila zeramikoz osatua dago forjatua, eta behealdeari igeltsuzko luzitua erantsi zaio (1,5-2 cm), baita konpresio-geruza batez armatutako hormigoia ere; bestela, sare-formako forjatua izan daiteke, sare elektrosoldatu batez armatutako hormigoizko geruza batez estalia. denominada soporte, se crea con el último forjado (1) de la edificación, constituido por viguetas y bovedillas cerámicas + enlucido de yeso de 1,5-2 cm en la cara inferior del forjado, hormigón armado con capa de compresión o forjado reticular con soporte, se crea con el último forjado (1) de la edificación, constituido por viguetas y bovedillas cerámicas + enlucido de yeso de 1,5-2 cm en la cara inferior del forjado, hormigón armado con capa" target="_blank">soporte, se crea con el último forjado (1) de la edificación, constituido por viguetas y bovedillas cerámicas + enlucido de yeso de 1,5-2 cm en la cara inferior del forjado, hormigón armado con capa de hormigoncillo armado con mallazo electrosoldado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zenbait kasutan, hormigoi zelularrak edo arinak ez du konpresioarekiko erresistentzia egokia, eta 1/4 Portland zementuzko morterozko konpresio-geruza (erregela pasatuta) ezarri behar da , gainazala fintasunez talotxatuz. En algunos casos el hormigón celular o ligero no posee la resistencia a compresión indicada, siendo necesaria una capa de compresión con mortero de cemento Portland 1/4 paso regla y superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zenbait kasutan, hormigoi zelularrak edo arinak ez du konpresioarekiko erresistentzia egokia, eta 1/4 Portland zementu-morterozko konpresio-geruza ezarri behar da, erregela pasatuta, gainazal talotxatu fin batekin. En algunos casos, el hormigón celular o ligero no posee la resistencia a compresión indicada, siendo necesaria una capa de compresión con mortero de cemento Portland 1/4 paso regla y superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Konposizioari hasiera emateko, euskarria prestatu behar da. Normalean, habexka eta gangatila zeramikoen forjatua izaten da euskarria, hormigoi armatuzko konpresio-geruza bat eta sare elektrosoldatu bat erantsita, NBE QB-90 araua betez. La composición se inicia sobre un soporte existente, originado normalmente por un forjado de viguetas y bovedillas cerámicas con capa de compresión de hormigoncillo armado con mallazo electrosoldado, cumpliendo con la normativa NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki-taula (1): habexka eta gangatilen forjatu zeramiko bat edo adreilu meheen taula zeramiko bat, tabike zulatuen gainean ezarria. Horri hormigoizko konpresio-geruza bat gaineratzen zaio (2), sare fin elektrosoldatu batez armatua. Ondorioz, estalkiaren malda sortzen da. Tablero de Cubierta (1); formado por un forjado cerámico de viguetas y bovedillas o tablero cerámico de rasillones sobre tabiques palomeros, con capa de compresión (2) de hormigoncillo, armada con mallazo fino electrosoldado, que originan la pendiente de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki-taula (1): habexka eta gangatilen forjatu zeramiko bat edo adreilu meheen taula zeramiko bat, tabike zulatuen gainean. Horri hormigoizko konpresio-geruza bat gaineratzen zaio (2), sare fin elektrosoldatu batez armatua. Ondorioz, estalkiaren malda sortzen da. Tablero de Cubierta (1); formado por un forjado cerámico de viguetas y bovedillas o tablero cerámico de rasillones sobre tabiques palomeros, con capa de compresión de hormigoncillo, armada con mallazo fino electrosoldado, que originan la pendiente de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaiztea (2); hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu (1,5 kg/m2-ko kontsumoa gutxienez), edo 3 kg/m2-ko APP edo SBS polimero-betunezko xafla bat, poliesterrezko feltroz armatua (140 g/ m2), euskarriari hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia, elkarren gainean jarrita (3-5 cm), UNE 104 242 araua betez (LBM 3K FP mota, PA-6 sistema), edo bestela, konpresio-geruzari masa-hidrofugo bat erantsi dakioke (14 kg/m3 ) (kg 1/zementu-zakua) Impermeabilización (2); formada por dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o con un consumo de 1,5 kg/m2 mí­nimo o la instalación de una lámina de betún polimérico APP o SBS de 3 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (140 g/ m2), adherida al soporte con adhesivo asfáltico en frí­o y solapada entre sí­ de 3 a 5cm, cumpliendo norma UNE 104 242,

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lehenik eta behin, forjatu (1) zeramikoz edo sare-formako forjatuz osatutako euskarri bat sortuko dugu, bi kasuetan konpresio-geruza dutela, behar bezalako erresistentziarekin. En principio originamos un soporte compuesto por un forjado (1) cerámico o reticular con capa de compresión en ambos casos, con la resistencia adecuada.

Materiala: Eraikinaren estalkia