mano de obra Bilatu mano de obra testuinguru gehiagotan

1
eskulan > mano de obra (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskulana Mano de obra

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Makina espezializatu horien bidez, produktu estandarizatuak kostu txikiarekin fabrikatu zitezkeen. Gainera, kualifikazio berezirik gabeko eskulana erabiltzen zen horretarako. Estas máquinas especializadas permitían fabricar productos estandarizados con un coste bajo, utilizando mano de obra sin cualificación especial.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mantentze-zerbitzuko eskulanaren kostuak. Costos de mano de obra propios del Servicio de Mantenimiento.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Geldirik egoteagatik galdutako eskulana 15 ordu x 4.000 pta./orduko x 1,4 = Perdida por mano de obra no empleada 15 horas x 4.000 ptas/hora x 1,4 =

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Enpresak zehaztutako prezioa (lehengaiak, makina-orduak, eskulana, tailer nagusia, eta abar barne hartzen ditu) piezak enpresan bertan egiten badira. Precio de determinación propia, (Incluida materia prima, horas máquina, mano de obra, taller central, etc.), si se fabrican las piezas en la propia empresa.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Era horretan, inbentario-kostuak nabarmen murrizten dira eta, beraz, aurrezpen handia lortzen da espazioan, fabrikazioan eta eskulanean. Esto representa una importante reducción de costes de inventario con el consiguiente ahorro de espacio de almacén, de fabricación y de mano de obra.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eskulana eta ordezko piezak Mano de Obra y piezas de reparación

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Mekanizazio-enpresa baten (batik bat) jarduera ekonomikoa makinen, ekipoen, eskulanaren eta abarren ekarpen guztien emaitza da, eta, beraz, makina edo ekipo baten errentagarritasunari dagokionez, honako ondorio hau aterako dugu: makina edo ekipo horrek esleitutako orduetan etenik gabe eta urteko lanegun guztietan lan egiten duenean edukiko du gehieneko errendimendua. La actividad económica de una empresa de mecanizado -mayoritariamente- es el resultado del conjunto de aportaciones procedentes de las máquinas, equipos, mano de obra, etc., por lo que observando la rentabilidad de una máquina o equipo, concluiremos que su rendimiento máximo lo proporcionará cuando trabaje ininterrumpidamente las horas asignadas a diario todos los días laborables del año.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Produkzio-ekipoek ez dute garrantzirik (eskulanak produzitu egin behar du). Los equipos de producción carecen de importancia (la mano de obra debe producir).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea