antigeno

1
Antigorputzak antigeno molekulekin lotzen dira.
Antigorputzak antigeno molekulekin lotzen dira.
antigeno > antígeno (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mintzean antigeno mota hauek egoten dira: A, B, AB, edo ez A, ez B. Horien bidez odol taldeak bereizten dira (A, B, AB eta O, hurrenez hurren). Los tipos de antí­genos presentes en la membrana son A, B, AB o ausencia de A y B; éstos diferencian los grupos sanguí­neos que se pueden tener (A, B, AB y O respectivamente).

Materiala: Anatomia

Talde horietako bakoitzeko banakoen serumean antigorputzak (aglutininak) daude, hematiek beraiek ez dituzten antigenoen aurkakoak; horrela, bada, A taldekoek Bren aurkako aglutininak dituzte, AB taldekoek ez dute aglutininarik eta O taldekoek Aren eta Bren aurkako aglutininak dituzte. En el suero de las personas de cada uno de esos grupos hay anticuerpos (aglutininas) frente al tipo de antí­geno que no tienen los hematí­es propios; así­ los individuos del grupo A tienen aglutininas anti B, los del grupo AB no tienen aglutininas, y los del O tienen anti A y anti B.

Materiala: Anatomia

A taldeko pertsona batek B taldeko emaile baten odola jasotzen badu, emailearen hematien B antigenoak ezagutuko dituzte hartzailearen Bren aurkako aglutininek. Aglutinina horiek antigeno horiei batuko zaizkie, eta transfusioan jasotako hematiak bildu eta, ondoren, suntsituko dira. Horrela, hemoglobina asko askatuko da odolera. Si una persona con el grupo A recibe sangre de un donante con el grupo B, los antí­genos B de los hematí­es del donante serán reconocidos por las aglutininas anti B del receptor; estas aglutininas se unen a esos antí­genos aglutinando y posteriormente destruyendo los hematí­es trasfundidos, liberándose grandes cantidades de hemoglobina a la sangre.

Materiala: Anatomia

Hori dela eta, O taldeko pertsonak emaile unibertsalak dira (beste taldeetakoei eman diezaiekete odola, antigenorik ez baitute mintzean); AB taldekoak, berriz, hartzaile unibertsalak dira (beste talde guztietako odola jaso dezakete, baina ezin diete haiei eman, beren eritrozitoek A eta B antigenoak baitituzte). Por ello, las personas del grupo O son los donantes universales (pueden dar sangre a las de los otros grupos, pues no tienen antí­genos en su membrana) y las personas con grupo AB son receptores universales (pueden recibir sangre de los demás grupos, pero no pueden dar a ninguno ya que sus eritrocitos tienen los dos antí­genos A y B).

Materiala: Anatomia

Sistema horretako antigeno garrantzitsuena D da; hori dutenak Rh+ izango dira, eta ez dutenak, berriz, Rh-. El antí­geno más importante de este sistema es el D, que hace que las personas que lo tienen sean Rh+, y las que no, Rh-.

Materiala: Anatomia

Rh- duen banako bat Rh+ eritrozitoekin kontaktuan jartzen denean, odol-transfusioaren edo haurdunaldiaren ondorioz, D antigenoaren aurkako antigorputzak ekoizten ditu. Antigorputz horiek, gainera, plazenta zeharka dezakete. Cuando una persona Rh- entra en contacto con eritrocitos Rh+, por transfusión o embarazo, forma anticuerpos frente al antí­geno D. Estos anticuerpos pueden atravesar la placenta.

Materiala: Anatomia

sistema hori ezagutzen ez zenean eta sistema horretako antigenoetan bateragarriak ez ziren banakoen arteko odol-transfusioak egiten zirenean, odola jasotzen zuen banako asko hiltzen zen, eritrozitoak suntsitzen baitziren. cuando no se conocían y se efectuaban transfusiones entre individuos no compatibles en los antí­genos de este sistema, se producía en muchos casos la muerte de la persona que recibía la sangre ya que tenía lugar la destrucción de los eritrocitos.

Materiala: Anatomia

Arrotza dena (antigenoa) hauteman eta beraiek aktibatu eta beste zelula batzuk aktibarazten dituzte, antigenoa suntsitzeko. Reconocen lo extraño (el antí­geno) y responden activándose y activando otras células para destruirlo.

Materiala: Anatomia

Antigenoari erantzuteko, zitokinak ugaldu edo sortzen dira edo zelula arrotzak edo birusek kutsatutakoak suntsitu. Responden al antí­geno proliferando, produciendo citoquinas o destruyendo células extrañas o infectadas por virus,

Materiala: Anatomia

antigeno > antígeno (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Immunitatea, berriz, organismoarentzat arrotzak diren substantziak eta zelulak (antigenoak) modu espezifikoan ezagutu eta antigorputz espezifikoak sortzeko gaitasuna. Mientras que la inmunidad, el la capacidad para reconocer especí­ficamente células y sustancias extrañas al organismo (antí­geno) y producir anticuerpos especí­ficos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Organismoan sartu eta erantzun immunitarioa eragiten duen substantzia arrotz orori ANTIGENOA deitzen zaio. Toda sustancia extraña que se introduce en el organismo y estimula una respuesta inmunitaria se conoce con el nombre de ANTíGENO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigeno batzuei erantzunez, antigorputzak sortzen dituzten zelula plasmatiko bihurtzen dira B eta T linfozitoak. En respuesta a ciertos antí­genos, los linfocitos B y T se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigorputz espezifiko bat antigeno jakin bati bakarrik lotzen zaio normalean. Un anticuerpo especí­fico sólo se unirá generalmente a un antí­geno determinado.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigorputzek estali egiten dituzte beraien antigenoak; horrela, bakterioek sorturiko substantzia toxikoak indargabetu eta bakterioak beraiek suntsitu egiten dira. Los anticuerpos recubren a sus antí­genos de forma que las sustancias tóxicas bacterianas se inactivan y las propias bacterias se destruyen.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odolaren barruan, hiru odol talde bereizten ditugu, eritrozitoen inguruan ditugun ANTIGENOAK direla eta. Dentro de la sangre se diferencian tres grupos sanguí­neos que son debido a la presencia de ANTíGENOS alrededor de los eritrocitos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigeno deritzo organismoan sartu eta honek arrotz gisa hartzen duen substantzia orori; horren ondorioz, ANTIGORPUTZAK sorrarazten dira. Un antí­geno es toda sustancia que introducida en un organismo, éste lo reconoce como algo extraño y provoca la formación de ANTICUERPOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigorputz horiek immunoglobulina-proteinak dira, eta ANTIGENO bat antzematean sintetizatzen edo sortzen dira, erantzun gisa. Estos anticuerpos son proteí­nas inmunoglobulinas que se sintetizan o se forman como respuesta a la presencia de un ANTíGENO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pertsonen odolean dauden eritrozitoek bi antigeno-mota eduki ditzakete mintzaren inguruan: A eta B izenekoak. Pertsonaren arabera, globulu gorriek hauek izan ditzakete: Los eritrocitos de la sangre humana pueden tener dos tipos de antí­genos alrededor de su membrana denominadas A y B y según el individuo sus glóbulos rojos pueden llevar:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

bi antigenoak, A antigenoa soilik, B antigenoa soilik, edo bietako bat ere ez; horren ondorioz, hasiera batean 4 odol talde sortzen dira, hurrenez hurren honela deituak: dos antí­genos, sólo el A, sólo el B ó ninguno de los dos; originando en principio 4 grupos sanguí­neos diferentes los que se denominan respectivamente:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak