tallo Bilatu tallo testuinguru gehiagotan

1
zurtoin > tallo (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egun batzuk geroago, hostoak edota loreak agertzen dira eta halako “zurtoin” bat sortzen da ernamuina zegoen lekuan. Unos días más tarde aparecen las hojas y/o flores y se forma una especie de “tallo que nace del lugar donde estaba la yema

Materiala: Nekazaritza

Zurtoin hori aldi begetatiboan hosto eta ernamuin berriak emanez hazten da; belarkara edo soilik hein batean lignifikatua izaten da, eta kimu esaten zaio. Este “tallo , que va creciendo durante el período vegetativo dando hojas y nuevas yemas normalmente herbáceo o sólo en parte lignificado, se llama brote

Materiala: Nekazaritza

Aipatutako sistema guztietan, landareak zangan jarri aurretik atal zimurtu edo deshidrataturik ikusten badugu, sustrai masa edo sustrai lurdunak uretan jarriko ditugu zurtoinek tentetasuna berreskuratu arte En cualquiera de los sistemas citados, antes de colocar las plantas en zanja si viéramos partes arrugadas o deshidratadas, sumergiremos la masa radicular o los cepellones en agua hasta que los tallos recuperen la turgencia.

Materiala: Nekazaritza

Erraboilak eta zurtoinak Bulbos y tallos

Materiala: Nekazaritza

artoaren zurtoina zurkaitz gisa baliatuko du babarrunak. el tallo del maíz hará de tutor para la alubia.

Materiala: Nekazaritza

sustraixkak (hazitik zuzenean sortzen diren aldi baterako 2 edo 3 sustrai eta behin betiko sustraiak (zurtoinaren lehen adabegitik eta, lurzoruaren ezaugarriak zein diren (hezetasuna sakontasuna tenperatura ), kopuru handi edo txikiagoan sortzen direnak. raíces embrionales (2 o 3 raíces temporales surgidas directamente de la semilla y raíces definitivas (nacidas del primer nudo del tallo y en número variable en función de las características del suelo (humedad. profundidad temperatura .).

Materiala: Nekazaritza

Zurtoina: Tallo:

Materiala: Nekazaritza

Zurtoina ez da loditzen. El tallo también llamado caña, no presenta crecimiento en grosor

Materiala: Nekazaritza

Zorroak zurtoina inguratzen du (zorroa zurtoinaren gainean itxita edo irekita egon daiteke). La vaina es la parte que abraza al tallo (pudiendo la vaina estar cerrada o abierta sobre el tallo

Materiala: Nekazaritza

Zorroak, zurtoinarekiko lotunean zurtoina besarkatzen duten belarritxo batzuk ditu. Belarri horiei aurikula deitzen zaie eta espezie bakoitzak aurikula mota bana du. La vaina en el punto de inserción con el tallo presenta unas orejuelas que se abrazan al tallo llamadas aurículas características de cada especie

Materiala: Nekazaritza