anomalia

1
anomalia > anomalía (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
6.1 GILTZURRUNETAKO ANOMALIAK 6.1 ANOMALíAS DEL RIÑÓN

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.1.1 ANOMALIAK KOPURUARI DAGOKIONEZ 6.1.1 ANOMALíAS EN EL NíšMERO

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.1.2 ANOMALIAK BOLUMENARI DAGOKIONEZ 6.1.2 ANOMALíAS DE VOLUMEN

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.1.3 ANOMALIAK FORMARI DAGOKIONEZ 6.1.3 ANOMALíAS DE LA FORMA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.1.4 ANOMALIAK POSIZIOARI DAGOKIONEZ 6.1.4 ANOMALíA DE POSICIÓN

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.1.5 GILTZURRUN-PELBISEKO ANOMALIAK 6.1.5 ANOMALíAS DE LA PELVIS RENAL

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

6.1 GILTZURRUNETAKO ANOMALIAK: 6.1 ANOMALíAS DEL RIÑÓN:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Nahiko ohikoak izaten dira anomalia hauek, eta nolabaiteko garrantzia ere ematen zaie, giltzurrun ANOMALOEK gaixotasunak nozitzeko joera handiagoa izaten baitute. Las anomalías del riñón, son bastante frecuentes y se les considera de cierta importancia, porque los riñones ANÓMALOS son más propensos a padecer enfermedades.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gehienetan gorputza miatzean antzematen dira. Anomalia asko eta askotarikoak daudenez, hainbat irizpideren arabera sailkatzen dira: La mayoría de las veces se reconocen a través de exploración y como las anomalías son numerosas y variadas, para su clasificación, se utilizan varios criterios:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anomalia hau duen pertsonak ondo jasaten badu, ez da ebakuntzarik egiten. Si esta anomalía es bien tolerada, no se interviene.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

anomalia > anomalía (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Anomaliak seinaleztatzea Señalizar anomalías

Materiala: Ostalaritza

Neurriak hartzea zikintasunik eta desordenarik ez izateko; anomaliak seinaleztatzea Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden, señalizar anomalías

Materiala: Ostalaritza

Jarraipen zorrotza egin daiteke egosketa-prozesuetan, eta hala, anomaliak hautematen eta zuzentzen dira. Realizar seguimientos exhaustivos durante los procesos de cocción y detectar/corregir anomalías.

Materiala: Ostalaritza

Balazta-sistemako anomalien sintomak Síntomas de anomalías en el sistema de frenos tabulatzailea;&tabulatzailea;137

Materiala: Ostalaritza

Anomalia hori gertatu dela konturatuko gara haizagailuak martxan dagoenean egiten duen soinua ez dugulako entzungo. Nos damos cuenta de esta anomalía por la ausencia del sonido que emite el ventilador cuando está en funcionamiento

Materiala: Ostalaritza

Gure ibilgailuarekin goazela honako sintoma hauetakoren bat sumatuz gero, esekiduraren elementuetan anomaliaren bat izan dezakegu: Si circulando con nuestro vehículo detectamos alguno de los siguientes síntomas, podríamos tener alguna anomalía en los elementos de la suspensión:

Materiala: Ostalaritza

Azaldu zein izan daitekeen honako anomalia hauen arrazoia, eta zer egin beharko zenukeen kasu bakoitzean: Explica cuál puede ser la causa de las siguientes anomalías y qué deberás hacer en cada caso:

Materiala: Ostalaritza

Balazta-sistemako anomalien sintomak Síntomas de anomalías en el sistema de frenos

Materiala: Ostalaritza

Martxan goazela adierazle hori piztu egiten bada, anomaliaren baten eraginez sistema desaktibatu egin dela esan nahi du, edo gidariak desaktibatu egin duela. Si durante la marcha este indicador se ilumina indica que el sistema se ha desactivado por alguna anomalía o que la persona que conduce lo ha desactivado.

Materiala: Ostalaritza

Hainbat segundo igaro eta argi horrek piztuta jarraitzen badu, sisteman anomaliaren bat dagoela esan nahi du eta, beraz, istripua izanez gero ez du funtzionatuko. Si transcurridos unos segundos se mantiene encendida indica que existe alguna anomalía en el sistema por lo que en caso de accidente no funcionará.

Materiala: Ostalaritza