forja Bilatu forja testuinguru gehiagotan

1
Norabide bakarreko forjaketa.
Norabide bakarreko forjaketa.
forja > forjado (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da zertan forja zulatu eta, ondorioz, abantaila gehigarri batzuk ditu: ez da inolako tresnarik erabili behar, egitura-elementuen erresistentzia murriztea saihesten da eta abar. No es necesario realizar ningún tipo de taladro en el forjado, lo que se traduce en varias ventajas añadidas, como es el no empleo de herramientas, se evita la reducción de resistencia de los elementos estructurales, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Jarraian, forja inklinatuetarako perimetro-babesa muntatzeko prozesua azalduko dugu; forjaren mekanoa muntatu aurretik egin behar da. A continuación vamos a desarrollar el proceso de montaje de la protección perimetral de un forjado inclinado, que vamos a ejecutar "antes" de comenzar a montar el mecano del forjado.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sistema honen bidez, forja lauak, inklinatuak eta atzeraemanak gauzatu daitezke izan ere, modu horretara, altueratik erortzea saihesten daforjaren gauzatze-faseek dirauten artean nahiz iragazgaiztean, teilak jartzean eta abar . Vamos a ver como con este sistema soluciona la ejecución de forjados planos, inclinados y retranqueos, ya que evitamos la caí­da a distinto nivel durante todas las fases de ejecución del forjado y su posterior impermeabilización, colocación de teja, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gogoratu beharra dago teila jartzeko lanek dirauten artean kendu egiten direla ertzak babesteko sistema horiek; izan ere, forjaren kanpoalderantz irteten denez, babes-barandak molestatu egiten du gehienetan. Recordemos que los sistemas de protección de borde durante la colocación de la teja generalmente han de ser retirados durante estos trabajos, pues la misma, al volar fuera del forjado provoca que la barandilla de protección moleste en la mayoría de los casos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, lan-gainazalaren azpian instalatzen da sistema, forja muntatzeko zeregin guztiak segurtasun osoz egin ahal izateko. De esta forma, el sistema queda instalado bajo el plano de trabajo, para poder ejecutar todos los trabajos de elaboración del forjado con total seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Jarraian, forja inklinatua egiteko eman beharreko pauso guztien argazkiak jaso ditugu; altueratik erortzeko arriskua desagertzen dela ere ikusten da. A continuación se muestran una serie de fotografías de todos los pasos de ejecución del forjado inclinado, eliminando el riesgo de caí­da a distinto nivel.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Modu horretara, forja inklinatua segurtasunez, azkar eta eraginkorki egin dugu; izan ere, forjarekin hasi aurretik instalatu eta egin beharreko lan guztiak amaitu ostean kentzen da. Gainera, erabilitako elementu guztiak berreskuratu eta berriz erabiltzeko modukoak dira. De esta manera, hemos protegido la ejecución de un forjado inclinado con un sistema seguro, rápido de montar y muy efectivo, pues se instala "antes" de comenzar a ejecutar el forjado y se retira después de haber acabado todos los trabajados en esta cubierta inclinada, para finalmente recuperar todos los elementos del sistema utilizado.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan