kasetoi Bilatu kasetoi testuinguru gehiagotan

1
Kasetoiak Pisako katedralaren sabaian.
Kasetoiak Pisako katedralaren sabaian.
kasetoi > casetón (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con u

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaliko karelaren, shunten, kasetoien eta abarren ahoak gutxienez 5 cm-ko sakonera duela egiaztatzea. Iragazgaizte-xafla amaitutako estalkiaren kotaren gainetik gutxienez 15 cm altxatzeko behar adinako altuera ere eduki behar du ahoak, eta hori ere egiaztatu behar da. Comprobar que el cajeado del peto de cubierta, shunts, casetones, etc., tenga una profundidad mí­nima de 5 cm y altura suficiente para poder elevar la lámina de impermeabilización, como mí­nimo 15 cm por encima de la cota de cubierta terminada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiko karelaren, shunten, kasetoien eta abarren ahoak gutxienez 5 cm-ko sakonera duela egiaztatzea. Iragazgaizte-orria amaitutako estalkiaren kotaren gainetik gutxienez 15 cm altxatzeko behar adinako altuera ere eduki behar du ahoak. Comprobar que el cajeado del peto de cubierta, shunts, casetones, etc., tiene una profundidad mí­nima de 5 cm y altura suficiente para poder elevar la lámina de impermeabilización, como mí­nimo, 15 cm por encima de la cota de cubierta terminada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiko karelaren, shunten, kasetoien eta abarren ahoak gutxienez 5 cm-ko sakonera duela egiaztatzea. Iragazgaizte-orria amaitutako estalkiaren kotaren gainetik gutxienez 15 cm altxatzeko behar adinako altuera ere eduki behar du ahoak. Comprobar que el cajeado del peto de cubierta, shunts, casetones, etc., tenga una profundidad mí­nima de 5 cm y altura suficiente para poder elevar la lámina de impermeabilización, como mí­nimo, 15 cm por encima de la cota de cubierta terminada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara atrakatzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakontasunez, eta barneko El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con un

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara atrakatzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakontasunez, eta barneko El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Igarotzeko moduko estalkietan, dagoena bere osotasunean mantentzea da konponbiderik onena, betiere estalkiko karelak eta irteerako kasetoiak behar adinako altuera badute. En el caso de la Cubierta Transitable, lo más aconsejable es mantener lo existente en su totalidad, siempre y cuando se tenga en cubierta la suficiente altura en peto y casetón de salida.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Puntu berezi hori estalkiaren azalera barneko paramentu bertikalekin (karelak arestian landu ditugu, tarte-hormak, shuntak, kasetoiak, eta abar) ekartzen den gunean sortzen da. Este punto singular se origina en el encuentro de la superficie de cubierta con los paramentos verticales interiores, como son petos, estudiados anteriormente, medianeras, shunts, casetones, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia