hembra Bilatu hembra testuinguru gehiagotan

1
EME > hembra (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
DB-9 EMEA DB-9 HEMBRA

Materiala: Industria komunikazioak

100 ohm-eko amaiera-erresistentziak entxufe terminalaren (RJ-45 motako emea) 4-5 eta 3-6 pinen artean konektatu behar dira. Las resistencias de terminación de 100 ohmios se conectan entre las patillas 4-5 y 3-6 de la roseta terminal tipo RJ-45 hembra.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

15.7 irudia. Combo izeneko Ethernet sare-txartela; BNC eta RJ45 konektore emeak ditu. Figura 15.7. Tarjeta de red Ethernet denominada Combo con conectares BNC hembra y RJ45 hembra.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ordenagailu batek 25 zuloko (DB-25 emea) ataka paraleloa duenez 14.2 taulan ikusten dugu zer funtzio duen, hasiera batean, behintzat, alde bakoitzean 25 pineko konektore bana dituen bi ekipo lotzeko kablea izango dugu. Como un ordenador dispone de un puerto paralelo de 25 agujeros (DB-25 hembra), cuya función se muestra en la Tabla 14.2, tendremos en principio un tipo de cable para unir dos equipos, con un conector de 25 patillas en cada lado.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Kablea hormako telefono-hartunera konektatzeko konektoreari RJ11 konektorea esaten zaio. Modem batzuek (bai barnekoek bai kanpokoek) bi RJ11 konektore eme dituzte, bat telefono-linea (phone line) marka duena eta besteak telefono (telephone) marka duena; horrek beste telefono linea bat konektatzeko aukera ematen digu, eta, horrela, modema erabiltzen ari garenean telefono-deiak egin ditzakegu. Al conector para conectar el cable a la toma de teléfono de la pared se le conoce como conector RJ11. Algunos módems (tanto internos como externos) tienen dos conectares hembra RJ11, uno marcado como Lí­nea de teléfono (Phone Line) y otro como Teléfono (Telephone), lo que permite conectar una lí­nea de teléfono independiente, de forma que se puedan realizar llamadas telefónicas cuando no se esté utilizando el módem.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ordenagailuan arra izaten da konektore hori, eta erabiliko dugun kanpoko kableak mota bereko konektorea izan behar du, baina emea. Este conector es macho en el ordenador, y el cable externo utilizado debe poseer el conector del mismo tipo, pero en versión hembra.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

DeskJet 500C inprimagailuak serieko DB-25 konektore eme estandarra erabiltzen du. La impresora DeskJet 500C usa un conector en serie hembra de tipo estándar DB-25.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Kable horrek Centronics konektore bat izaten du, inprimagailuko konektorera konektatu beharrekoa horixe ikusten da 9.15 irudian, eta 25 pineko beste konektore bat (DB-25 harra); konektore hori ordenagailuko 25 zuloko ataka paraleloarekin (DB-25 emea) konektatu behar dugu 3. kapituluan ikusi genuen. Este cable tiene un conectar Centronics que se conectará al conectar de la impresora mostrado en la Figura 9.15, y otro conectar de 25 patillas (DB-25 macho) que debe conectarse al puerto paralelo de 25 agujeros (DB-25 hembra) del ordenador, ya descrito en el capí­tulo 3.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

DB-9 pin konektore emea Patilla conector DB-9 hembra

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

DB-9 emea (9 zulokoa): DB-9 Hembra (de 9 agujeros):

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak