egokigailu Bilatu egokigailu testuinguru gehiagotan

1
egokigailu > adaptador (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egitura fisiko edo protokolo desberdinak dituzten bi sare elkarrekin lotzea ahalbidetzen duen gailua; informazio-egokigailu eta -itzultzaile gisa jarduten du. Dispositivo que permite enlazar dos redes con una estructura fí­sica o protocolos diferentes, actuando como adaptador y traductor de la información.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Larrialdiko telefonoa instalatzeko zubi-egokigailu bat erabil daiteke (telefono-lapurra) zentraleko 206 moduluaren linea-sarreran. Para instalar el teléfono de emergencia se puede utilizar un adaptador en puente (ladrón telefónico) a la entrada de lí­nea del módulo 206 de la central.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Egokigailu hauetakoak ditugu interfaze analogikoko egokigailuak (AT-a/b), V.35 interfaze-egokigailuak eta abar. Ejemplos de adaptador serían adaptadores de interfaz analógica (AT-a/b), adaptadores de interfaz V.35, etc.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

ET1: 1. MOTAKO EKIPO TERMINALA; ET2: 2. MOTAKO EKIPO TERMINALA; AT: TERMINAL EGOKIGAILUA; TR1: 1. SARE-AMAIERA; TR2: 2. SARE-AMAIERA; TL: LINEA-AMAIERA; TC: ZENTRAL-AMAIERA. ET1: EQUIPO TERMINAL TIPO 1 ET2: EQUIPO TERMINAL TIPO 2 AT: ADAPTADOR DE TERMINAL TR1: TERMINACIÓN DE RED 1 TR2: TERMINACIÓN DE RED 2 TL: TERMINACIÓN DE LíNEA TC: TERMINACIÓN DE CENTRAL

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

IDEren antzeko konektorearen bidez konekta daiteke plaka nagusiarekin, edo karkasan akoplatuta dagoen egokigailua erabilita, bestela. La conexión con la placa base puede ser mediante un conector similar a los IDE o mediante un adaptador acoplado en la carcasa.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Linea digitala denez, modema ez da beharrezkoa, seinalea digitaletik analogikora pasatu beharrik ez dagoelako (bai, ordea, konbentzionaletan); kasu honetan egokigailu bat baino ez dugu behar. Como la lí­nea es digital, no es necesario un módem, ya que no hay que pasar la señal de digital a analógica como en los convencionales, sólo es necesario un adaptador.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Windowsen ISDN egokigailu bat gehitzeko: Kontrol-paneletik -> Beste hardware bat gehitu -> Funtzio anitzeko egokigailuak klikatu eta erabiltzailearen eskuliburuko aginduei jarraitu. Para añadir un adaptador RDSI en Windows, desde el Panel de Control -> Agregar nuevo hardware -" Adaptadores multifunción, y se seguirán las instrucciones del manual de usuario.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

ISDN txartel batzuek informazio hau egokigailuan bertan kargatzeko aukera bat izaten dute. Algunas tarjetas RDSI incluyen una utilidad para cargar esta información en el propio adaptador.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

RCA motako konektorea duen bideo-irteera, eurokonektorea duen (RCAtik eurokonektorerako egokigailua duela) bideokasete bati edo telebista-hargailu bati konektatu ahal izateko. Salida de ví­deo con conectar tipo RCA, para conectar a un videocasete o a un receptor de TV que disponga de euroconector (con su adaptador correspondiente de RCA a euroconector).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

PA profilak bus-kablearen bidez eskaintzen du elikadura eta segurtasun intrintsekoko gailuak erabiltzen ditu, Profibus-DPra egokigailu bidez konektatuz. PA proporciona alimentación a través del cable de bus y hace servir dispositivos con seguridad intrí­nseca, conectándose a Profibus-DP mediante un adaptador.

Materiala: SCADA sistemak

egokigailu > adaptador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estankotasuna egiaztatzeko, aire-presioko eskuzko ponpa bat erabili behar dugu; ponpa horrek manometroa eta hainbat egokigailu izan beharko ditu espantsio-tangaren tapoian konektatu ahal izateko. Para comprobar la estanqueidad utilizamos una bomba manual de presión de aire provista de un manómetro y de diferentes adaptadores para conectarla en lugar del tapón del depósito de expansión.

Materiala: Ostalaritza

Jarri egokigailu egokia tapoiaren zuloan sartzeko. Coloca el adaptador apropiado al alojamiento del tapón.

Materiala: Ostalaritza

Konektatu ponpa egokigailuari eta aplikatu presioa gutxi gorabehera bar bat. Conecta la bomba al adaptador y aplica presión, aproximadamente de un bar

Materiala: Ostalaritza

Horretarako, lehenik presioa deskargatu behar duzu ponpak berak duen sakagailuaren bitartez, eta gero, kendu ponpa eta egokigailua Para hacerlo, primero debes descargar la presión con el pulsador que lleva la bomba incorporado y después retirar la bomba y el adaptador

Materiala: Ostalaritza