ureter

1
ureter > uréter (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.2.1 URETERRAK 2.2.1 URí‰TERES

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Giltzurrunetan ekoiztu den gernua GERNU-MASKURIRA eramaten du, ureterretan zehar. Transportar la orina formada en el riñón hasta la VEJIGA URINARIA a través de los uréteres.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Iraitz-aparatuaren osagaiak hauek dira: bi giltzurrun, bi ureter, gernu-maskuria eta uretra. El aparato urinario está constituido por dos riñones, dos uréteres y una vejiga urinaria y una uretra.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Piramide horien erpinak (puntak) GILTZURRUN-PAPILAK izenekoak dira. Horiek GILTZURRUN-KALIZAK deitzen zaien poltsa txiki batzuetara zuzentzen dira; poltsa horiek, berriz, batu egiten dira, GILTZURRUN-PELBISA eratzeko. Giltzurrun-pelbisa URETERREAN amaitzen da. Los vértices (puntas) de estas pirámides se llaman PAPILAS RENALES, las cuales se dirigen hacia unas pequeñas bolsas llamadas CíLICES RENALES y éstas se unen entre sí­ para formar la PELVIS RENAL que desemboca en el URí‰TER.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barneko ertzean GILTZURRUN-HILOA dago. Hortik sartzen dira giltzurrunean nerbioak eta GILTZURRUN-ARTERIA, eta GILTZURRUN-BENA eta URETERRA atera. En el borde interno, se encuentra el HILIO RENAL es por donde penetran en el riñón los nervios y la ARTERIA RENAL y por donde salen la VENA RENAL y el URí‰TER.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gernu-bideek osagai hauek dituzte: URETERRAK, GERNU-MASKURIA ETA URETRA. Las vías urinarias lo componen los URí‰TERES, LA VEJIGA y la URETRA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

2.2.1 URETERRAK: 2.2.1 URí‰TERES:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ureterrek zentzumen-nerbioen bukaera asko dituzte. Los uréteres están muy inervados por terminaciones nerviosas de tipo sensitivo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

NEFRONEK eratzen duten gernua etengabe igarotzen da HODI BILTZAILEETAN barrena. Horiek PELBISEAN amaitzen dira. Gero URETERRETARA igarotzen da gernua, eta hortik, pareten mugimendu peristaltikoei esker, MASKURIRA iristen da, eta bertan pilatzen da. La orina formada por las NEFRONAS fluye continuamente por los TUBOS COLECTORES que desembocan en la PELVIS para pasar a los URí‰TERES, en los que debido a movimientos peristálticos de sus paredes, la orina llega hasta la VEJIGA en donde se almacena.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Litiasi gehienak koliko nefritikoarekin jartzen dira agerian. Koliko nefritikoa kalkulua ureterrean sartu eta gernuaren bidea ixten duenean gertatzen da. La mayoría de las Litiasis se ponen de manifiesto por la aparición de cólico nefrí­tico que se produce cuando el cálculo entra en el uréter obstruyendo el paso a la orina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak