abusu

1
abusu > abuso (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etxeko indarkeriak edo tratu txarrek edo adingabeen aurkako sexu-abusuek eragindako arazoak dituzten familientzat. Están dirigidos a aquellas familias con problemas de violencia doméstica o bien de malos tratos o de abusos sexuales a menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaBizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokaera horretan agertzen dira abusuzko harremanak: emozionalak (bertan egon eta kasurik ez egitea, mespretxuak, abandonua...), ekonomikoak (baliabideen kontrola eta emakumearen edo seme-alaben beharrei arretarik ez jartzea), sozialak eta hitzezkoak (mespretxuak, irainak, oihuak, espioitza eta abar). En este comportamiento aparecen las relaciones de abuso emocional (hacer caso omiso de su presencia, desprecios, abandono...), económico (control de los recursos y no atención a sus necesidades económicas o a las de sus hijos), social y verbal (humillaciones, insultos, gritos, espionaje, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Sexu-abusua. ^ Abuso sexual.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Abusu edo tratu txar fisikoa. ^ Abuso o maltrato fí­sico.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Azken finean, substantziaren erabilera arrazionaletik kontrolik gabeko abusura igarotzean sortzen da droga-mendekotasunaren arazoa. En definitiva, cuando se pasa de un uso racional de la sustancia a un abuso sin control surge el problema de la drogadicción.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Emakume izateak berekin dakartza hainbat desberdintasun sozial; denbora luzean gizonaren mende egon da, eta behe-mailako izakitzat hartu izan da. Horrek guztiak ekarri du indarkeria, hertsadura, gosea, sexu-abusua, gabezia ekonomikoa, tortura eta abar jasan behar izatea. El hecho de ser mujer ha comportado una serie de desigualdades sociales, durante mucho tiempo se ha encontrado supeditada al hombre y se la ha considerado un ser inferior, lo que ha facilitado que haya sido sometida a la violencia, coerción, hambre, abuso sexual, privación económica, tortura, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona iraintzen duen abusuzko jarrera da; ondorioz, emakumea baloratuta sentitzen da eta autoestimuari eragiten dio. Es una conducta de abuso que causa el efecto de denigración como persona, provocando que la mujer se sienta minusvalorada y afectando a su autoestima.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Sexu-indarkeria edota sexu-abusuak. La violencia sexual y/o los abusos sexuales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hainbat kasutan, detektatzeko zailak diren egoerak aurki daitezke, besteak beste, tratu txarra, sexu-abusuak, ohiturak eta abar. En muchos casos, se pueden encontrar situaciones difí­ciles de detectar como, por ejemplo, maltratos, abusos sexuales, hábitos, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Desbideratzearen kasu paradigmatiko bat izango litzateke, adibidez, etxean adingabeak sexu-abusuak jasan dituen egoera bat Lehen Mailako Arretatik erakunde edo profesional espezializatuen eskuetara pasatzen denean: Un caso paradigmático de derivación, por ejemplo, sería cuando desde Atención Primaria se traspasa una situación de abusos sexuales a un menor dentro del domicilio, a una institución o a unos profesionales especializados:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea