violencia Bilatu violencia testuinguru gehiagotan

1
bortizkeria > violencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Filmeko bortizkeriaren ondoren haurrak nola erreakzionatu zuen neurtu zen; hamar minutuko tartean, berez ematen zituen imitaziozko erantzunak zenbatu ziren, fisikoak eta hitzezkoak. Se midió la reacción del niño a la violencia del film computando la cantidad de respuestas imitativas, fí­sicas y verbales, que emitían de manera espontánea en un lapso de diez minutos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ziur asko, haur gutxi batzuk besterik ez dira murgilduko bortizkeria gogorrean, baina askok sentiberatasuna galduko dute eta jokabide horiek barneratuko dituzte". Probablemente sólo un pequeño número de niños se verán inmersos en la violencia dura, pero un gran número de ellos perderá la sensibilidad e interiorizará la conducta da-

Materiala: Jolasaren metodologia

Eskolak balio eta arau "atipikoen" uhartea dirudi kanpoko anabasaren alboan publizitate eta jolas agresiboak, bortizkeria, errespeturik eza eta abar,baina duintasunez hartu behar du bere gain rol sozializatzailea, eta inoiz ez etsi. El ámbito escolar, que a veces parece una isla de valores y normas "atí­picas", rodeado de la barahúnda externa de publicidad, juegos agresivos, violencia, falta de respeto, etc., ha de asumir dignamente su papel socializador y no tirar bajo ninguna circunstancia la toalla.

Materiala: Jolasaren metodologia

indarkeria > violencia (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indarkeria. Violencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pisu hauetara bizitzera sar daitezke etxeko indarkeria jasan duten eta adingabeak ardurapean dituzten emakumeak. Pueden acceder a estos pisos aquellas mujeres ví­ctimas de la violencia doméstica con menores a su cargo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familian gertatzen diren eta indarkeria fisiko edota sexu-abusu egoerak ekartzen dituzten egoera arazotsuak dira. Se refiere a las situaciones problemáticas que se generan en el seno familiar y que acaban en situaciones de violencia fí­sica y/o abuso sexual.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaBizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxeko indarkeriak edo tratu txarrek edo adingabeen aurkako sexu-abusuek eragindako arazoak dituzten familientzat. Están dirigidos a aquellas familias con problemas de violencia doméstica o bien de malos tratos o de abusos sexuales a menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaBizikidetza-unitateei arreta ematea

Indarkeriari aurre egiteko eta biktimak babesteko tresna diseinatu da: Babesteko Agindua. Horren bidez, hau lortu nahi da: Para hacer frente a la violencia y proteger a las ví­ctimas se ha diseñado un instrumento, la Orden de Protección, que pretende:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

José Valverde Gaztela-Mantxako Hezkuntza Kontseilariak Bakearen eta Indarkeriarik Ezaren Egunerako idatzitako iritzi-artikulu batetik: extraí­do del artí­culo de opinión de José Valverde, consejero de educación de Castilla-la Mancha, con motivo de la celebración del día Mundial de la Paz y la No Violencia. en:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Indarkeria mota guztiak arbuia ditzakegu, Hansel eta Gretel edo Txanogorritxo irakurtzen ditugun bitartean. Podemos rechazar la violencia en todas sus manifestaciones mientras nos acercamos a la lectura de Hansel y Gretel o de Caperucita Roja.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ipuin horietan, beste askotan bezala, indarkeria-uneak agertzen dira, eta indarkeria hori arbuiatzeko erabil ditzakegu. En estos cuentos, como en muchos otros, encontramos escenas de violencia que pueden servirnos para rechazarla.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ahalegin handia da benetan; izan ere, nahiz eta indarkeriarik gabeko eremuak edukitzeko eta haurrak balio horietan hezteko sutsuki lan egin, haurraren inguruko mundua era askotakoa dela esan dezakegu, baina ez baketsua. Realmente supone un gran esfuerzo porque aunque se trabaja ardientemente por tener en sus espacios una zona libre de violencia y mantener y educar a los pequeños en estos valores, la realidad es que el mundo que gira alrededor del niño se pueden definir de mil maneras pero nunca como pací­fico.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horregatik, ezinbestekoa da azpimarratzea haurrak heziketaren bidez edo eguneroko bizitzan ikusitakoaren bidez ikasten dituen jokabide-ereduak oinarritzat izango dituela gero, jarrera bat hartu behar duenean indarkeriaren aurrean edo gatazkak konpontzeko agresibitatea erabiltzearen aurrean. Por ello es imprescindible hacer hincapié en el hecho de que los modelos de conducta que se le inculquen al niño a través de la educación, o bien que éste observe en su vida cotidiana serán la base que enmarque su posterior posicionamiento ante la violencia o la utilización de la agresividad como medio de solventar

Materiala: Jolasaren metodologia