subproducto Bilatu subproducto testuinguru gehiagotan

1
azpiproduktu > subproducto (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nekazaritzako ekosistemen orekari eusteko, lastoa oso azpiproduktu inportantea da. Lastoa ganaduaren azpiak egiteko erabil daiteke, edo bestela lurzoruan jartzeko, horrela lurraren egitura hobetu egiten da eta (lurzorua bigundu eta harrotu egiten da lastoarekin). Un subproducto muy importante para la estabilidad de los ecosistemas agrarios es la paja, que bien se puede aprovechar para el uso como cama de ganado o dejarse en el suelo como elemento para mejorar la estructura del mismo (el suelo se hace menos duro y esponjoso al incorporar la paja).

Materiala: Nekazaritza

Azukre erremolatxaren azukre zuria lortzeko prozesuan hausnarkariak elikatzeko baliagarriak diren bi azpiproduktu eskuratzen dira: En el proceso de obtención del azúcar blanco de la remolacha azucarera, se obtienen dos subproductos de utilidad en alimentación de rumiantes

Materiala: Nekazaritza

Olioa ateratzeko prozesuan azpiproduktu hau lortzen da: En el proceso de extracción de aceite se obtiene un subproducto

Materiala: Nekazaritza

azpiproduktu > subproducto (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikagai-produktuen hondakinek azpiproduktu ez-jangarriek eta elikagai-establezimenduetan sortzen diren bestelako hondakinek nahi ez diren kutsadurak sor ditzakete; horregatik, ahalik azkarren ezabatu behar dira, eta establezimendutik atera aurretik, baldintza egokietan gorde. Los desperdicios de productos alimentarios, los subproductos no comestibles y los residuos de otro tipo que se generan en los establecimientos alimentarios pueden originar contaminaciones indeseables por lo que deben ser eliminados con la máxima inmediatez y ser almacenados en condiciones adecuadas hasta su evacuación.

Materiala: Ostalaritza

Horrez gain, animalia-jatorriko hondakinak berariaz baimendutako enpresa batek jaso eta ezabatu behar ditu, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1069/2009 (EE) Erregelamenduari eta Europar Batasunaren 142/2011 (EB) Erregelamenduari jarraiki; 2011ko martxoaren 4az geroztik, bi erregelamendu horiek osatzen dute gizakien kontsumorako ez diren animalia-azpiproduktuei eta horietatik eratorritako produktuei aplikagarri zaien Europar Batasuneko lege-esparrua Además, aquellos residuos de origen animal serán retirados y eliminados por una empresa autorizada de conformidad con el Reglamento (CE) N. 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) N. 142/2011, de la Comisión, que constituyen desde el 4 de marzo de 2011 el marco legal comunitario aplicable a los subproductos animales no destinados al consumo humano y los productos derivados de los mismos.

Materiala: Ostalaritza

Establezimendu batean sortutako hondakinen jatorriaren eta bolumenaren arabera, kanpoko enpresa batek izapidetutako hondakinak kudeatzeko programa edo plan bat ezar daiteke, azpiproduktuak lortzeko; adibidez: biodiesela, ongarriak edo biogasa. Según la naturaleza y el volumen de los residuos generados en un establecimiento cabe la posibilidad de implantar un programa o plan de gestión de residuos tramitado por una empresa externa para la obtención de subproductos como biodiesel, fertilizantes o biogás.

Materiala: Ostalaritza

Hondakinen kudeaketa-planaren helburu nagusia da instalazioetan kutsadura gurutzaturik ez gertatzea, eta horrekin batera, enpresetan (sukalde zentraletan, elikagaiak elaboratzen dituzten establezimenduetan edota beste enpresa mota batzuetan) sortzen diren hondakinak eta azpiproduktuak behar bezala deuseztatzen direla bermatzea, ingurumen-inpaktua txikitzeko. El objetivo principal del plan de gestión de residuos es impedir la contaminación cruzada dentro de las instalaciones y garantizar la eliminación adecuada de los desperdicios y subproductos generados en las empresas para reducir el impacto medioambiental, ya sean cocinas centrales, procesadoras de alimentos u otro tipo de empresas

Materiala: Ostalaritza

Okintzako azpiproduktuak broilers deritzen oilaskoentzako pentsuetan erabili diren energia-iturri tradizionalen alternatiba (broilers ingeleseko hitza betiko haragitarako oilaskoa izendatzeko erabiltzen da mundu osoan; berez, oilasko errea adierazten du). Los subproductos de panadería como alternativa a las fuentes energéticas tradicionales utilizadas en los piensos de broilers (esta denominación inglesa, que significa "pollo asado", se ha adoptado en todo el mundo como sinónimo del pollo de carne tradicional).

Materiala: Ostalaritza

Gailetaz eginiko irina elikadura-industriako azpiproduktu bat da, pertsonek kontsumitzen dituzten produktuak birziklatuz lortzen dena. La harina de galleta es un subproducto de la industria alimentaria, procedente del reciclado de productos para consumo humano.

Materiala: Ostalaritza