energia-iturri

1
energia-iturri > fuente de energía (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pirolisia da erregaia substantzia sinpleagoetan deskonposatzeko prozesua, eta energia-iturri bat aplikatu ondoren, gasak eta ioiak askatzen dira. La pirólisis es el proceso de decomposición del combustible en sustancias más simples con desprendimiento de gases e iones tras la aplicación de una fuente de energía.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Energia-iturri bat aplikatzen dugunean, erregaia substantzia sinpleagoetan deskonposarazten da eta, ondorioz, gasak eta ioiak askatzen dira. Cuando aplicamos una fuente de energía, se provoca la descomposición del combustible en sustancias más simples con el consiguiente desprendimiento de gases e iones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esaten dugu eskuzko tresna dela langileak berak eragin behar dionean indarra edo energia-iturria lan-ekipoari. Entendemos como herramienta manual el equipo de trabajo en el que la fuerza o la fuente de energía procede del operario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mantentze-lanak energia-iturri guztiak deskonektatuta eta hondarreko energiarik gabe egingo dira. Las operaciones de mantenimiento se harán con toda fuente de energía desconectada, y sin energías residuales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lan-ekipo orok argi eta garbi identifika daitezkeen gailuak edukiko ditu, haien energia-iturrietako bakoitzetik banandu ahal izango direnak. Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables que permitan separarlos de cada una de sus fuentes de energía.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

energia-iturri > fuente de energía (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Praktikan derrigorrezkoa izango da energia pneumatikoa gainerako energia-iturriekin konparatzea. En la práctica es indispensable comparar la energía neumática con otras fuentes de energía.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aztertu behar den energia-iturria: Fuente de energía a estudiar.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Energia-iturriak (elektrikoa, termikoa...). Fuentes de energía (Eléctrica, Térmica, etc.)

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Energia-iturria Fuente de energía:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

CVDan, ia erreakzio guztiek beroa behar dute. Hala ere, inplikatutako produktu kimikoen arabera, erreakzioak beste energia-iturri batzuekin ere eragin daitezke, hala nola argi ultramorearekin edo plasma batekin. Prácticamente todas las reacciones de CVD requieren calor, sin embargo, en función de los productos quí­micos implicados, las reacciones se pueden provocar por otras fuentes de energía, p.ej.: luz ultravioleta o un plasma.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hauxe hartzen da makinatzat: edozein baliabide tekniko, zati mugikor bat edo gehiago duena, energia transformatu edo transferitzeko gai dena, giza indarra ez den beste energia-iturri baten eraginez. Se entiende por máquina cualquier medio técnico con una o más partes móviles, capaz de transformar o transferir energía, movido por una fuente de energía que no sea la fuerza humana.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eskaintzen duten abantaila handia, berriz, energia-iturriarekiko mendetasunari dagokionez agertzen duten autonomia da. Su gran ventaja es la autonomía en cuanto a dependencia de fuente de energía.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aplikazioak, eraikuntza-formak eta energia-iturriak asko eta asko dira, eta ezinezkoa zaigu aukera guztiak zerrendatzea. La amplia gama de aplicaciones, formas constructivas y fuente de energía, hace imposible enumerar aquí­ todas las posibilidades.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hori dela eta, ohikoenak baino ez ditugu aurkeztuko. Erabiltzen duten energia-iturriaren arabera, honela taldekatuko ditugu: Por esta razón, presentaremos las más usuales, que las agruparemos por la fuente de energía que utilizan:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea