rastrojo

1
uztondo > rastrojo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azaleko geruza lantzen dute (15 cm-raino gutxi gorabehera ; hona hemen zereginen artean batzuk: uztondoa lurperatzea, ereintzarako bigarren mailako prestaketa lerro arteko lur lanketa etab. Lanabes aipagarriak: areak kultibadoreak arrasteluak, alperrak, fresagailuak eta aitzur mekanikoak. Realizan el cultivo de la capa superficial (hasta unos 15 cm), como el enterrado de rastrojo la preparación secundaria para la siembra el cultivo entre líneas, etc., Comprenden las gradas cultivadores rastras, rodillos fresadoras y azadas mecánicas.

Materiala: Nekazaritza

Bilketaren ondoren uztondoa lantzeko. Para el labrado de rastrojos después de la recolección.

Materiala: Nekazaritza

Lurra lantzen ez den aldietan landare estalkiak eta uztondoak mantentzea, lurzoru biluziaren portzentajea ahalik eta txikiena izan dadin. Mantenimiento de cubiertas vegetales y rastrojos en periodos de no cultivo para reducir al mínimo el porcentaje de suelo desnudo.

Materiala: Nekazaritza

Belardietan eta uztondo eremuetan gehiegizko artzaintza ekiditea. Evitar el sobrepastoreo en las praderas y rastrojos

Materiala: Nekazaritza

Araban, neguko eta udaberriko zereal labore estentsibo ekologikoetan, emankortasuna hobetzeko, laboreak sarri txandakatzen dira lekadunekin; gainera, ongarri berdez eta uztondoz osaturiko materia organikoa ematen zaio lurrari. En los cultivos extensivos de cereal de invierno y primavera en ecológico en Álava la mejora de la fertilidad gira entorno a una rica rotación de cultivos con leguminosas, y aportes de materia orgánica en base a incorporación de abonos verdes y rastrojos

Materiala: Nekazaritza

Artoa elikatzeko beste aukera bat lekadunen behe-ereintza bat egitea da, zeren horrek, artoaren mesederako nitrogenoa sortzeaz gain, lurzorua higaduratik eta trinkotzetik babestuko baitu, eta, uztaren ondoren mantentzen bada, uztondo bazka labore nahiz ongarri berde bilakatuko baita. Una alternativa para la nutrición del maíz es la práctica de la sotosiembra con leguminosas, que además de aportar nitrógeno en beneficio del maíz, protege el suelo de la erosión, de la compactación y queda como rastrojo o cultivo forrajero o abono verde si logra mantenerse después de la cosecha

Materiala: Nekazaritza

ondo lan egiten dute uztondo askorekin; lurzorua eta uztondoa ebakitzen duen diskoaren ostean, entrega itxiko ereite bota bat erabiltzen da hazia eta ongarria lurrera bideratzeko. trabaja bien en condiciones de mucho rastrojo se usa una bota sembradora de entrega cerrada para guiar la semilla y fertilizante al suelo detrás del disco que corta el suelo y el rastrojo

Materiala: Nekazaritza

uztondo askoko lekuetan eta ereindako lur ondo prestatuetan, sakonera beti berdinean jartzen dute hazia coloca la semilla a una profundidad uniforme en condiciones de mucho rastrojo o en sementeras bien preparadas

Materiala: Nekazaritza

disko bikoitzekoak bezala funtzionatzen dute baina aurrealdean disko bertikal bat gehitzen zaie uztondoa ebakitzeko. igual que el doble disco pero se le agrega un tercer disco vertical adelante que corta el rastrojo

Materiala: Nekazaritza

Ez dira egokiak uztondo solteekin lan egiteko, trabatu egiten dira eta. No son aptos para trabajar con rastrojos sueltos porque los atoran.

Materiala: Nekazaritza