collage

1
Majid Farahani-ren collage bat
Majid Farahani-ren collage bat
collage > collage (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Collagea El collage

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

22. FITXA: Oilategiaren collagea FICHA 22: Collage de gallinero

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

20. FITXA: Collagea FICHA 20: Collage de niños

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Collagea collage

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Lehortu denean, adibidez, zati txikiak egin ditzakegu, eta lana nabarmenduko duen kolorezko kartoi mehe batean itsats ditzakegu; collage bat edo marrazki bat egiteko atzealdetzat ere erabil dezakegu. Por ejemplo, cuando esté seco pueden rasgarlo en partes pequeñas y pegarlo sobre una cartulina de color que realce el trabajo, o utilizarlo como fondo para realizar un collage o para dibujar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

mozorrotzeko arropa, kapelak, oinetakoak, txotxongiloak, marrazteko materiala, pintatzekoa, ipuinak, musika-tresnak eta beste hainbat objektu (plastika-lanak egiteko, gauzak itsasteko, ebakitzeko, osatzeko, collage egiteko, mota guztietako paperekin jolasteko, etab.). ropa para disfraces, sombreros, zapatos, tí­teres, material de dibujo, pintura, cuentos, todo tipo de instrumentos, objetos que permitan la ejecución de trabajos de plástica, pegar, cortar, componer, collage, jugar con papeles de todo tipo, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

collage > collage (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bakeari edo elkartasunari buruzko argazki-muntaketa edo collagea. Fotomontaje o "collage" sobre la Paz o la Solidaridad.

Materiala: Irudia

Collagea eta argazki-muntaketak: Collage y fotomontajes:

Materiala: Irudia

Baliabideen collagea izan barik, ordenagailuak erabil ditzakeen iturrietako datuak integra ditzakete multimedia-aplikazioek. Sin quedarse en un collage de medios, las aplicaciones multimedia integran los datos de las diferentes fuentes que puede manejar el ordenador.

Materiala: Irudia

Eskanerrari esker, material fisikoak digitalizatu, eta egiten ari den lanean txerta ditzake artistak; bereziki, collagearen antzeko ilustrazioak egiteko. El uso del escáner permite digitalizar materiales fí­sicos e incorporarlos al trabajo que se esta realizando, especialmente para hacer ilustraciones cercanas al collage.

Materiala: Irudia

Aukeratu bi kontzeptu horietako bat aldizkari, egunkari eta foiletoetatik moztu dituzun irudiekin collagea egiteko. Elige uno de estos dos conceptos para realizar un "collage" con fotos e imágenes que hayas recortado de revistas, periódicos y folletos

Materiala: Irudia

Itsatsi esan nahi duen frantseseko coller aditzetik dator collage hitza. Collage viene del verbo francés "coller", que significa pegar.

Materiala: Irudia

Argazkiak nagusi diren collage mota bat da argazki-muntaketa. El fotomontaje es un tipo de collage donde predominan las fotografías.

Materiala: Irudia

Inspiratzeko baliagarri zaizkien era guztietako materialak biltzen dituzte collageak egiten dituzten ilustratzaileek: argazkiak, paperak, ehunak, etab. Los ilustradores que hacen collages suelen recoger todo tipo de materiales que les sirve de inspiracion: fotos, papeles, telas, etc.

Materiala: Irudia

o Collagea eta fotomuntaketa. o Collage y fotomontaje.

Materiala: Irudia

Argazkiak kartelean erabiltzea aukeratzen badugu, collage moduko bat lortuko dugu. Podemos optar por usar fotos en el cartel, lo que sería algo parecido a un "collage".

Materiala: Irudia