plastika

1
plastika > plástica (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
I Jarduera horietaz gain, jolas-, plastika-, lurrin- eta adierazpen-lantegiak egiten dira, besteak beste. I Además de las actividades anteriores se suelen realizar talleres de juegos, de plástica, de perfumes o de expresión, entre otros.

Materiala: Jolasaren metodologia

Plastikaren edo esku-lanen txokoa Rincón de plástica o manualidades.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haurraren garapena plastikaren bidez El desarrollo del niño a través de la plástica

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ikasgela zenbait jolas-esparrutan antolatzen da, esaterako, eraikuntza-txokoa, jolas sinbolikoen txokoa (etxeak, dendak, granjak...), mozorroen txokoa, plastika-txokoa eta uraren txokoa. La clase se organiza en diferentes espacios de juego: el rincón de la construcción, de los juegos simbólicos (casitas, tiendas, granjas, etc.), de los disfraces, de plástica, de agua, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

mozorrotzeko arropa, kapelak, oinetakoak, txotxongiloak, marrazteko materiala, pintatzekoa, ipuinak, musika-tresnak eta beste hainbat objektu (plastika-lanak egiteko, gauzak itsasteko, ebakitzeko, osatzeko, collage egiteko, mota guztietako paperekin jolasteko, etab.). ropa para disfraces, sombreros, zapatos, tí­teres, material de dibujo, pintura, cuentos, todo tipo de instrumentos, objetos que permitan la ejecución de trabajos de plástica, pegar, cortar, componer, collage, jugar con papeles de todo tipo, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Baina, aldi berean, haurrak adierazpide berriak landuko ditu, hala nola plastika, musika eta, geroago, idazketa. Pero simultáneamente, el niño va a ir trabajando otras nuevas formas de expresión, como la plástica, la música y, más tarde, la escritura.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa