ikasgela

1
Ikasgela bat.
Ikasgela bat.
ikasgela > aula (74 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikasgela bat txokotan antolatzeko, alderdi batzuk hartu behar ditugu kontuan: Para organizar una aula por rincones se deben tener presentes algunos aspectos:

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur-hezkuntzan, garrantzitsuenak malgutasuna eta eraginkortasuna dira ikasgelan, eta espazioaren antolamendua hezkuntza-lanean lagungarri izatea, ez oztopo. En educación infantil, lo importante en las aulas es la flexibilidad y la eficiencia, y que la organización del espacio ayude en la labor educativa y no la encorsete.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hitz egin dugu txokoak erabiltzearen garrantziaz, malgutasunik handiena eskaintzen baitute; izan ere, haurrek, ikasgela berean, gai desberdinetako jarduera desberdinak egin ditzakete, eta taldekatze desberdinetan. Ya se ha hablado de la importancia de utilizar los rincones ya que permiten una flexibilización máxima, pues diferentes niños pueden estar dentro de la misma aula realizando diferentes actividades de distintas materias y con agrupamientos diferentes.

Materiala: Jolasaren metodologia

ikasgelaren tamaina, altzariak, ekipamendua, ikaskuntza-jarduerak eta irakaskuntza-estiloa. tamaño del aula, mobiliario, equipamiento disponible, actividades de aprendizaje y estilo de enseñanza.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ikasgelako espazioa txokoen artean banatuko da. Se deberá distribuir el espacio del aula entre los diferentes rincones.

Materiala: Jolasaren metodologia

Orain arte ikusi dugunez, ipuina ikasgelan lantzeko aukera askotarikoak eta oso baliotsuak daude. Las posibilidades que permite el cuento para trabajar en el aula, como se ha ido viendo, son muy variadas y valiosas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bi ipuinek egitura ezberdinak dituzte, baina egokiak dira Haur Hezkuntzako ikasgelan lantzeko. Las caracterí­sticas de ambos cuentos son distintas, pero apropiadas para trabajar en el aula de Educación Infantil.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Fitxa batzuk ere egin daitezke, curriculum arloen arabera, ikasgelako lana bideratzeko. También se pueden confeccionar unas fichas para orientar el trabajo en el aula siguiendo las áreas curriculares.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Horrela, bada, zer estrategia metodologiko eta zer baliabide aplikatu behar diren eta ikasgelan etekinik handiena ateratzeko hezitzaileak nola erabil ditzakeen berrikusiko dugu. Para ello será necesario repasar qué estrategias metodológicas y qué recursos se deben aplicar, y de qué modo la educadora o educador los podrá manejar para aplicarlos en el aula con el máximo aprovechamiento.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Pentsatutako moduari forma eman beharko diozue, ikasgelan erabiliko balitz bezala. Tendréis que dar forma a la idea que habéis pensado, de manera que se pueda utilizar como si se fuese a colgar en el aula.

Materiala: Jolasaren metodologia

2
ikasgela > clase (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Banatu ikasgela lau pertsonako taldetan. Dividid la clase en grupos de cuatro personas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Normalean, txokoak ikasgelan bertan eraikitzen dira, baina bestelako espazioak ere aprobetxa daitezke, hala nola korridoreak edo atariak. Normalmente, el lugar donde se montan los rincones es la propia clase, aunque también se pueden aprovechar otros espacios como pasillos o vestí­bulos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ikasgelan aurkeztuko du talde bakoitzak bere lana. Cada grupo presentará su trabajo en clase.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ikasgelakoek naturaltasunez tratatzen ninduten, batek Ekintza Katolikoko talde batean sartu ninduen. Las de clase me trataban con naturalidad, una me metió en un grupo de Acción Católica.

Materiala: Ezintasuna

Beste astebete lana egiteko (ikasgelan edo ikasgelatik kanpo). Una semana más para la elaboración del trabajo (en clase o fuera).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur bati ikasgelatik irteteko eskatu behar zaio, gainerakoek ikaskide bat aukera dezaten, eta detektibeak bilatuko duen objektu bat edukiko du aukeratutako ikaskideak. Se hace salir a un niño de la clase para que los demás escojan a un compañero, que será quien tenga un objeto que el detective está buscando.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Konta itzazue ipuinak ikasgelan. Contad los cuentos en clase.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Eskolan kontuan hartu behar da garrantzitsua dela ikasgela espazioa antolatzea eta ezagutze horretan lagunduko duten materialen aukeraketa zaintzea. En la escuela se debe tener en cuenta la importancia de cuidar la organización del espacio clase y de pensar los materiales que faciliten este conocimiento.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Nagusien taldeari dagokionez, ikasgelan denbora bat pasatu ondoren, haurrak badaki nora joan paperaren eta errotuladoreen bila marrazki bat egin nahi badu; badaki non gordetzen diren puzzleak eta mekanoaren piezak; badaki zer material mota dagoen sukaldetxoko armairuetan; badaki zerekin egin dezakeen jolas eraikuntzen txokora joaten bada, eta non dagoen altxorren saskia. En el grupo de los mayores, el niño, al cabo de un tiempo de estar en la clase, ya sabe dónde ir a buscar el papel y los rotuladores si quiere realizar un dibujo, conoce dónde se guardan los puzzles y las piezas de mecano, qué tipo de material hay en los armarios de la cocinita, con qué puede jugar si va al rincón de las construcciones y dónde está la cesta de los tesoros.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Panpina bat, gainera, ikasgela bateko protagonista izan daiteke, hau da, jarduerei hasiera ematen diena izan daiteke, haurrak gaizki portatzen badira haserretu egin daitekeena, berriak ematen dituena eta abar. Un muñeco, además, puede ser el protagonista de una clase, es decir, ser el que inicia las actividades, puede enfadarse si los niños no se portan bien, adelantarles acontecimientos, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa