iragazgaizte

1
iragazgaizte > impermeabilización (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con u

Materiala: Eraikinaren estalkia

Atrakatze mota hori posible ez bada, iragazgaizte-xafla paramentu bertikalari itsasten zaio hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz, eta, jarraian, plastikozko edo aluminiozko "Z" formako profil bat ainguratzen da mekanikoki, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatuz silikona azidoz edo aire libreko poliuretanoz. Si no es posible este atraque, se adhiere la lámina de impermeabilización al paramento vertical con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, para posteriormente anclar mecánicamente un perfil de plástico o aluminio en forma de "Z" con sellado de silicona ácida o poliuretano de intemperie en el contacto con el

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara lotzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakoneraz, eta jarraian barneko gainazala berdindu behar da El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos, al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaizte-geruzaren birberotze hori oso garrantzitsua da estalkiaren estankotasunari eusteko, eta horregatik funtsezkoa da kalitatezko iragazgaizgarri bat aukeratzea, aldaketa termikoen aurrean bermea eskatzen duena, betun polimerikoz egindako produktuak, esaterako. Este recalentamiento en la capa de la impermeabilización es muy importante para mantener la estanquidad de la cubierta, por lo que es vital elegir un impermeabilizante de calidad y garantía frente a los cambios térmicos, como pueden ser los productos fabricados con betunes poliméricos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki tradizionalean iragazgaizte-xafla 73,3ºC-tan dago, eta isolamenduaren azpialdea 30,7ºC-tan, barruko tenperatura 22ºC-koa izanik; horrek adieraziko digu xafla egoera deserosoan eta agresiboan dagoela; aitzitik, "alderantzizkoa" sisteman xafla 30,7ºC-tan dago, hots, kokapen erosoan, hau da, giza gorputzaren tenperatura baino tenperatura txikiagoan. En la cubierta tradicional la lámina de impermeabilización se encuentra a una temperatura de 73,3ºC y la cara inferior del aislamiento a 30,7ºC, con una temperatura interior de 22ºC, lo que nos indica que la lámina está en una situación incómoda y agresiva; por el contrario, en el sistema "invertida" ésta se encuentra en los 30,7ºC, lo cual es una ubicación cómoda, es decir, a una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki tradizionalean iragazgaizte-xafla 0,5ºC-tan dago, eta isolamenduaren azpialdea 19,7ºC-tan, barruko tenperatura 22ºC-koa izanik; horrek adieraziko digu xafla egoera deserosoan eta agresiboan dagoela; aitzitik, "alderantzizko" sisteman xafla 17,2ºC-tan dago, hots, kokapen erosoan, hau da, giza gorputzaren tenperatura baino tenperatura askoz txikiagoan. En la cubierta tradicional la lámina de impermeabilización se encuentra a una temperatura de 0,5ºC y la cara inferior del aislamiento a 19,7ºC, con una temperatura interior de 22ºC, lo que nos indica que la lámina está en una situación incómoda y agresiva, por el contrario en el sistema "invertida" ésta se encuentra a 17,2ºC, lo cual es una ubicación cómoda, es decir, a una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara atrakatzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakontasunez, eta barneko El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza -evitando si es posible la roza- mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y con un

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kasu batean zein bestean, iragazgaizte-xafla estalkiko karelera, shuntetara, tximinietara, kasetoietara eta abarretara atrakatzeko, aho bat egin behar da erretena ukitu gabe, ahal baldin bada adreilu zeramikozko jasoduran, 15-20 cm-ko altueran gutxi gorabehera, babes astunaren kotaren arabera, baina 10 cm-z gaindituz gutxienez, eta 3-5 cm-ko sakontasunez, eta barneko El atraque de la lámina de impermeabilización, en ambos casos al peto de cubierta, shunts, chimeneas, casetones, etc., se realiza evitando si es posible la roza mediante un cajeado provocado en el levante del ladrillo cerámico con una altura aproximada de 15 a 20 cm en función de la cota de la protección pesada, pero superándola en 10 cm como mí­nimo y una

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aipatutako elkargunearen zeregina iragazgaizte-xafla paramentu bertikal perimetraletan eta barrukoetan ahokatzea da, estalkia puntu horretan geldiaraziz. El referido encuentro tiene como misión el atraque de la lámina de impermeabilización a los paramentos verticales perimetrales e interiores, originando la estanquidad de la propia cubierta en este punto.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Problematika horrek eragin du enpresa instalatzaileek iragazgaizte-lanetan hustuketa-elementuen (hustubide-galdaratxoa deiturikoak) hornikuntza eta jartzeko aukera eskaintzea, beren lanen bermea eta estankotasuna ehuneko ehunekoa izateko. Esta problemática ha originado que las empresas instaladoras oferten en sus trabajos de impermeabilización el suministro y colocación de los elementos de desagüe, conocidos como caldereta de desagüe, para dar la garantía de sus trabajos y estanquidad al 100%.

Materiala: Eraikinaren estalkia