aldaketa termiko Bilatu aldaketa termiko testuinguru gehiagotan

1
aldaketa termiko > cambio térmico (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkiko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia entre el peto y las pendientes de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Neurriz egonkorra da, aldaketa termikoek eragiten ez diotelako eta zaharkitzen ez delako, edo, zaharkituz gero, oso poliki zaharkitzen delako. Estable dimensionalmente, porque no le inciden los cambios térmicos y envejecimiento muy lento o nulo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Dimentsioei dagokienez ez da egonkorra, aldaketa termikoek hartan eragiten dutelako. No estable dimensionalmente, al incidir sobre ella los cambios térmicos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Neurriz egonkorra da, aldaketa termikoek eragiten ez diotelako eta zaharkitzen ez delako, edo, zaharkituz gero, oso poliki zaharkitzen delako. Estable dimensionalmente porque no le inciden los cambios térmicos y envejecimiento muy lento o nulo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Neurriz ez da egonkorra, aldaketa termikoek hartan eragiten dutelako. No estable dimensionalmente al incidir sobre ella los cambios térmicos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Plastomeroa giro-tenperaturarekin zerbitzuan sartzean, aldaketa termikoarekin luzatu edo uzkurtzen den produktua da, egonkor geratuz. Plastómero es aquel producto que al entrar en servicio con la temperatura ambiental experimenta un alargamiento o contracción con el cambio térmico, quedando estabilizado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Elastomeroa giro-tenperaturarekin zerbitzuan sartzean, aldaketa termikoarekin luzatu edo uzkurtzen den produktua da, ez da egonkor geratzen, "nekez" lan egiten du, bere bizitza murrizten, eta, ondorioz, askoz lehenago zaharkitzen da. Elastómero es aquel producto que al entrar en servicio con la temperatura ambiental experimenta un alargamiento o contracción con el cambio térmico, no quedando estabilizado, trabajando a "fatiga", reduciendo su vida y en consecuencia sufriendo un envejecimiento más rápido.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia entre el peto y las pendientes, de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

EOA indarreko araudia dela medio, estalkiaren azalerak eskatzen badu aldaketa termikoetan dilatazio-mugimenduak irensteko egiturazko juntura bat egitea, hori egiteko lan-prozesua 6.6 irudian azaldutakoa da: Si la superficie de cubierta exige, por la normativa vigente NBE, que se realice una junta estructural para absorber los movimientos de dilatación en los cambios térmicos, el proceso de trabajo para ejecutar la misma es el siguiente, reflejado en la Figura 6.6:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkian pieza zeramiko edo hidraulikoen bidezko etengabeko zoladura bidez babes astuna egitearen ondorioz sortzen dira. Pieza horiek, aldaketa termikoak (hotza edo beroa) jasateko, gutxi gorabehera 40 m2-tik gorakoak ez diren gainazal horizontaletan instalatu behar dira, indarreko EOA araua betez une oro. Se originan como consecuencia de efectuar una protección pesada de la cubierta mediante un solado continuo de piezas cerámicas o hidráulicas, las cuales, para resistir los cambios térmicos, frí­o/calor, se deben instalar en superficies horizontales no superiores a los 40 m2 aproximadamente, cumpliendo en todo momento la NBE vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia